”Tidskriftsförslaget är oerhört upprörande” | Fria.Nu
  • Inte bara hyllorna utan framför allt samhällsdebatten blir betydligt tommare med alliansens budgetförslag, menar kritiker.
Fria Tidningen

”Tidskriftsförslaget är oerhört upprörande”

Förläggare, journalister och politiker rasar över förslaget att skära tidskriftsstödet med 75 procent. ”Fullständigt horribelt”, säger Dan Israel, förläggare på Leopard förlag.

I Alliansens budget för 2015 skärs kulturtidskriftsstödet ner med 15 miljoner kronor, från 19 till 4 miljoner. Det är en minskning på 75 procent och skulle troligen innebära nedläggning för ett stort antal av landets kulturtidskrifter.

Förslaget har lett till en kraftig mobilisering i kulturvärlden. 5 000 personer har skrivit på en namnlista på nätet, Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och Svenska Akademiens ständige sekreterare Peter Englund har kritiserat beslutet och kulturminister Alice Bah Kuhnke kallar det en ”katastrof”.

I en debattartikel i Dagens Nyheter (15/12) undrar ett tiotal kulturtidskriftsredaktörer om förslaget handlar om att Alliansen vill begränsa det offentliga samtalet: ”Är de intresserade av att försvåra villkoren för tidskrifter där deras politik, liksom övriga riksdagspartiers, kritiseras?”

Förslaget har kritiserats även inom Alliansen. Folkpartiets Cecilia Wikström säger till SR:s Kulturnytt:

– Det här förslaget måste vara författat av personer som inte har en aning om vad kulturtidskrifternas betydelse är och vad de åstadkommer i den sammantagna kultursfären. Det är så väldigt lite pengar man sparar på ett område som gör väldigt stor skillnad.

Även bokförlag protesterar. Innan budgeten reviderades var tanken att litteraturstödet skulle sänkas. Att det nu inte blir så kan tyckas som en lättnad för bokförlagen, men Dan Israel, vd och förläggare på Leopard förlag, är rasande.

– Det här är fullständigt horribelt, man kan inte ställa litteraturstödet mot kulturtidskrifterna och spela ut dem mot varandra, säger han. Det här slår mot förlagen också. Den debatt som förs i kulturtidskrifterna är direkt kopplade till förlagens utgivning, vi får tips och idéer genom tidskrifterna och dessutom recenserar de våra böcker, vilket de stora dagstidningarna har slutat göra.

Dan Israel menar att det rör sig om ”småpengar” men att konsekvenserna skulle bli mycket allvarliga.

– Det här kommer att förstöra stora delar av svenskt kulturliv. Jag tycker att man ska hänga ut dem som är ansvariga. Sätt upp bilder på dem på Dramaten och Operan och förvägra dem att komma in, då får de känna konsekvenserna på ett personligt plan. Det här är oerhört upprörande.

Det slutgiltiga beslutet fattas på torsdag.

Fakta: 

Bakgrund

• I fredags meddelade kulturutskottets nye ordförande Per Bill (M) att stödet för kulturtidskrifter ska skäras ner radikalt nästa år. I år ligger produktionsstödet på drygt 19 miljoner fördelat mellan 91 kulturtidskrifter, varav 74 tryckta och 17 elektroniska.

• Bidragen till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande har i Alliansens budget för 2015 minskats med 15 miljoner jämfört med regeringens förslag.

• De tidskrifter som fått mest bidrag i år är 10TAL (575 000), Bang (625 000), Glänta (725 000), Karavan (700 000) Ord & Bild (600 000), Paletten (625 000) och Teatertidningen (525 000).

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nu skrivs 80-talets ockupanthistoria

Boken Vårt 80-tal dokumenterar husockupationer och vänsteraktivism. "Nu skriver vi vår egen historia", säger Mandra Wabäck, redaktör.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu