WWF: ”Vi uppmanar alla att klimatsäkra sitt sparande” | Fria.Nu
  • WWF räknat ut hur mycket vårt sammantagna sparande påverkar miljön –­ och siffrorna är dystra.
Fria Tidningen

WWF: ”Vi uppmanar alla att klimatsäkra sitt sparande”

Vårt sparande i banker, fonder och pensioner påverkar klimatet i stor utsträckning. Runt 50 000 kronor per sparare går direkt till investeringar i bolag som utvinner fossil energi. Det visar en ny rapport från Världsnaturfonden.

För första gången har WWF, med hjälp av revisionsföretaget PWC, räknat ut hur mycket vårt sammantagna sparande påverkar miljön – och siffrorna som presenteras är dyster läsning. Av de 4 000 miljarder kronor som är svenskt investerat kapital i världen, går runt 370 miljarder, eller 9 procent, till bolag inom kol, gas och-oljesektorn.

– Om vi ska nå målet om två graders global uppvärmning måste vi få till en enorm ökning av investeringar i energieffektiviseringar och förnybar energi – därför har vi tittat på vad det är för typ av investeringar som svenskt kapital egentligen stöttar, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Hälften av den svenska kapitalmarknaden ägs av försäkringsbolag och resterande del innehas av banker, fonder och de statliga pensionsfonderna. Samtliga aktörer investerar i fonder placerade i bolag som utvinner fossil energi, visar WWF:s rapport.

Runt 85 procent av alla fossila bolag som det investeras i ligger i Ryssland och USA. Men för den enskilda spararen är det svårt att få bra information om var ens pengar investeras, menar Stefan Henningsson.

– Vi uppmanar alla att klimatsäkra sitt sparande och fråga banker och de som förvaltar fonderna hur det privata sparandet påverkar klimatet. Men tyvärr är det inte så lätt att få den informationen. Jag har själv frågat min bank om detta och fick inget bra svar. Kompetensen inom banksektorn behöver öka.

Vad behöver finanssektorn göra för att klimatsäkra sina investeringar?

– De fossilfria index för förvaltare där bolag som spekulerar i olja, gas och kol inte finns med bör nu som ett första steg användas av finanssektorn så att det blir enklare att ge alternativ till spararna. Sen behöver riksdag och regering se till att till exempel fondbolag inför en obligatorisk redovisning av fossila innehav, koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Nu hoppas Stefan Henningsson att den nya rapporten ska vara till hjälp för såväl sparare som för aktörer inom finanssektorn.

– Att koppla sparande till utsläpp är nytt och jag hoppas att den här rapporten kan bidra till att finanssektorn får upp ögonen och att enskilda sparare börjar ställa krav på var ens pengar investeras, avslutar han.

Fakta: 

Ur rapporten

  • Svenskt investerat kapital beräknas uppgå till 4 000 miljarder kronor.
  • Cirka 370 miljarder (9 procent) är investerade i energirelaterade bolag, vilka är verksamma inom utvinning, produktion och distribution av huvudsakligen fossilbaserad energi – kol, olja och gas.
  • 250 av 501 svenska fonder har investerat i minst ett av världens 200 mest CO2-intensiva börsbolag.
  • Vårt sparande på börsen skapar uppskattningsvis åtta ton CO2-utsläpp per person och år.

Källa: WWF

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu