”Ett dråpslag mot fackföreningsrörelsen” | Fria.Nu
  • Jenny Bengtsson, Hotelll- och restaurangvänstern, riktar skarp kritik mot Fi:s förslag om att slå samman a-kassan för sjukförsäkring och ekonomiskt bistånd.
  • Fi:s valplattform som presenterades av Gudrun Schyman på Nordiskt Forum i Malmö sätter mänskliga rättigheter framför krassa kalkyler, skriver Sara Falkstad Byrne.
Fria Tidningen

”Ett dråpslag mot fackföreningsrörelsen”

När Fi presenterade sin valplattform i helgen väckte förslagen om minskade militärutgifter, arbetstidsförkortning och fri invandring mest uppmärksamhet. Men nu riktas också kritik från vänster mot partiets förslag om att avveckla de fackanslutna a-kassorna.

Feministiskt initiativs valmanifest som presenterades i helgen har väckt debatt på många fronter. Förslag om arbetstidsförkortning normkritisk pedagogik och ”kapad militärbudget” har gett borgerliga debattörer en tacksam måltavla att attackera inför valet. I en stor intervju i Sydsvenskan manar statsminister Fredrik Reinfeldt till bred samling mot Fi och ”vänstern till vänster om socialdemokraterna.”

Men Fi får även skarp kritik från vänster för delar av sin politik. Det gäller i synnerhet förslaget att a-kassan, sjukförsäkringen och socialtjänstens ekonomiska bistånd ska slås ihop till en samlad försäkring med garanterad lägstanivå.

Syftet är att förenkla dagens system med olika regelverk och ersättningsnivåer, och förhindra att människor faller mellan stolarna, säger Fi:s talesperson Gudrun Schyman.

– Som medborgare vill jag ha någon att vända mig till som kan regelverket och kan ge mig råd och se till att jag får rätt stöd. Det ska finnas ett golv, som ska vara tillräckligt högt för att man ska kunna leva på det. Men det ska också vara inkomstrelaterat, så att alla har ett intresse av att vara med utan att behöva komplettera med privata försäkringar, säger Gudrun Schyman.

Ytterligare en anledning att se över dagens system är att det urholkats kraftigt i takt med att många valt att lämna de fackligt anknutna a-kassorna.

– Det här leder till att socialkontoren tvingas ta emot väldigt många människor som egentligen inte har några sociala problem utan bara hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av arbetslöshet. Det innebär att man inte har tid att hjälpa de som verkligen behöver stöd, vilket får allvarliga konsekvenser både för individerna och hela samhället, säger Gudrun Schyman.

Men Fi:s förslag får hård kritik av Jenny Bengtsson, riksdagskandidat för Vänsterpartiet och ledamot i Hotell- och restaurangfackets förbundsstyrelse.

– Om det stämmer att de vill slå ihop a-kassan med Socialtjänsten och Försäkringskassan, som det står i deras valplattform, då kan jag inte säga annat än att det är ett riktigt antifackligt förslag, i linje med vad som tidigare föreslagits av Folkpartiet och Centern. Det skulle vara ett fruktansvärt dråpslag mot fackföreningsrörelsen att göra så, säger hon.

Enligt Fi:s arbetsdokument ska nivån i den nya försäkringen vara inkomstrelaterad och ha samma tak som dagens föräldrapenning, vilket för många skulle innebära en högre ersättningen än i dagens a-kassa. Men partiet har inte specifierat hur ersättningen ska beräknas.

Jenny Bengtsson befarar att ersättningen en generell försäkring kommer att bli lägre än de 80 procent av lönen som gäller i a-kassan idag. Det kan i sin tur innebära att arbetslösa tvingas att ta jobb till lägre lön och att lönerna pressas ned.

– En sådan här reform slår sönder det fackliga löftet om att inte bjuda under varandra. Det är grundläggande i fackföreningarnas organisering och samverkan med a-kassan. I förlängningen kan ett sådant här förslag innebära att den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter gör upp om lönerna, måste överges. Och det är ju allt annat än feministiskt att överge den modellen, säger Jenny Bengtsson.

Hon är också kritisk mot att försämringar av arbetslöshetsförsäkringens villkor som genomförts av den borgerliga regeringen används som argument för att helt avveckla systemet med fackligt anknutna a-kassor.

– Att allt fler står utanför a-kassan idag beror på att borgarna medvetet saborterat systemet för att sedan kunna kritisera det och sabotera det ännu mer. De vill upphäva kopplingen mellan facket och a-kassan för att undergräva fackföreningsrörelsen, säger hon.

Kopplingen mellan a-kassan och fackföreningarna har ofta lyfts fram som viktig för att bibehålla den höga organisationsgrad som finns i Sverige, där en stor andel av löntagarna är med i facket.

– Jag är inte förvånad att Fi lägger fram ett sådant här förslag. De verkar helt sakna fackliga perspektiv, vilket också syns i valmanifestet, säger Jenny Bengtsson.

Men Gudrun Schyman menar att partierna måste förhålla sig till verkligheten.

– Det kanske är så att det varit en medveten politik att försvaga a-kassan, men det spelar ingen roll. Det är så här det ser ut idag, och det måste vi förhålla oss till. Otroligt många är inte med i a-kassan och socialsekreterarna går på knäna. Samtidigt erbjuder ju fackförbunden själva olika tilläggsförsäkringar och har börjat uppträda som försäkringsbolag. Så det finns goda grunder att se över systemet och göra det mer generellt, säger Gudrun Schyman.

Hon ser inte heller något skäl till varför fackföreningsrörelsen skulle motsätta sig förslaget.

– Men vi har inte diskuterat det här med fackliga företrädare än. Vi har snarare sett det ur ett bredare medborgarperspektiv. Vi ser att väldigt många faller mellan stolarna och far väldigt illa. Det måste vi göra någonting åt.

Fakta: 

Prioriterade frågor i Fi:s valplattform

Tillgänglig arbetsmarknad och jämställda löner

Individualiserad föräldraförsäkring

Arbetstidsförkortning

Starkare välfärd utan vinster

Normkritisk pedagogik i förskola och skola

Kriminalisera sex utan samtycke

Öppna gränser och flyktingamnesti

Subventionera billiga hyresrätter

Global skatt på växthusgaser

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

"Dags för en solidarisk bostadspolitik"

Marknadsexperimentet har nått vägs ände. För att den kommande krisen inte ska leda de blåbruna till makten krävs ett nytänkande i bostadspolitiken, skriver Per Björklund.

Stockholms Fria

Ojämlikheten ökar otryggheten

Avskaffa skattelättnaderna som undergräver välfärden och bygg ett tryggt samhälle för alla, skriver Per Björklund apropå de ökande dödsskjutningarna.

Stockholms Fria

”Vård ska ges efter behov”

Asylsökande och papperslösa får inte diskrimineras i vården. Det slår ett stort antal vårdaktörer och organisationer fast i ett uttalande om hur begreppet ”vård som inte kan anstå” ska tolkas.

Fria Tidningen

Tvingas betala för sitt våldsamma ex

Maria och hennes ex fick felaktigt bostadsbidrag, nu tvingas hon betala tillbaka allt till Försäkringskassan. Först i höst föreslås en regeländring.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu