Nordhavsräkan illa ute – kan bli rödlistad 2015 | Fria.Nu
Fria Tidningen

Nordhavsräkan illa ute – kan bli rödlistad 2015

Läget för den svenska räkan är fortsatt kritiskt. Nu väntas Artdatabanken rödlista nordhavsräkan till 2015.

– Det här är en signal att läget för räkbeståndet fortfarande är väldigt kritiskt och att någonting måste göras nu, säger Inger Näslund, expert på havs-och fiskefrågor på Världsnaturfonden.

Nordhavsräkan, det vill säga alla räkor som fiskas i svenska vatten, kommer enligt de preliminära resultaten att hamna på Artdatabankens röda lista över hotade arter 2015. Under en tioårsperiod har räkbeståndet minskat med mellan 30 och 50 procent.

– Det beror troligtvis på en kombination av hårt fiske och naturliga orsaker, säger Ulf Gärdenfors, chef för Artdatabanken, som presenterar de slutgiltiga resultaten över hotade arter i april nästa år.

Men läget för räkan ser mörkt ut och det är inte troligt att trenden kommer att vända. Redan i fjol kom organisationen WWF med rekommendationer till konsumenterna att sluta köpa nordhavsräkan.

– Man har gjort för stora fiskeuttag lite för länge och till slut ger det negativ effekt. Framför allt tror jag att det beror på en utkastproblematik som man inte har pratat om, eftersom man alltid har tänkt att det finns tillräckligt mycket räka i haven, säger Inger Näslund på WWF.

Den beslutade kvoten för räkfisket 2014 är drygt 6 000 ton och räkor omfattas sedan 2009 av ett så kallat utkastförbud, som innebär att fiskare inte får slänga tillbaka fångst i havet. All fångst ska dokumenteras som en del av kvoten. Men eftersom kontrollen är bristfällig är risken stor att utkast av framför allt småräka sker illegalt på många fartyg. Orsaken är att de större räkorna ger runt tio gånger mer betalt på fiskeauktionen.

– Det är uppenbart att kontrollen är bristfällig, annars skulle man ha slagit larm tidigare. Något som blev tydligt i slutet av förra året när den förvaltande myndigheten stängde fisket när man hade 20 procent kvar av kvoten. Man gör inte så om det inte finns misstankar om oegentliga handlingar i fisket, säger Inger Näslund.

På Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är man medveten om problemet gällande bristande kontroll. Björn Risinger, Generaldirektör, säger att myndigheten har lämnat in en strategi till regeringen för bättre kontroll av räkfisket.

– När det gäller landningskontrollen av hur mycket räka som tas upp har vi lämnat över en kontrollstrategi till regeringen, där vi menar att kustbevakningen bör förbättra sina kontroller och vara ombord mer på fartygen, säger han.

Vad säger du om förslaget om kameraövervakning på fartygen för att motverka illegalt utkast?

– Den möjligheten har vi inte ännu. Men vi har påpekat för regeringen att kameraövervakning är det mest kostnadseffektiva i ett fiske som omfattas av utkastförbud.

Inger Näslund säger att det behövs snabba åtgärder för att komma till rätta med problematiken – tills vidare fortsätter WWF att uppmana konsumenter att köpa MSC-certifierade räkor.

– Det är grönt ljus för alla nordhavsräkor som är certifierade, men övrig nordhavsräka bör man avstå från att köpa, säger hon.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu