”Ingen gravid kvinna ska behöva riskera livet” | Fria.Nu
  • Barnvagnsmarchen arrangeras för femte året i rad av RFSU på olika platser i Sverige. I fjol marscherade runt 3000 personer på ett 30-tal orter.
Fria Tidningen

”Ingen gravid kvinna ska behöva riskera livet”

I dag marscherar tusentals personer över hela landet i den så kallade barnvagnsmarschen. Syftet är att uppmärksamma mödradödligheten i världen och sätta kvinnors hälsa högre upp på den politiska dagordningen. Från Malmö i syd till Kalix i norr kommer människor att delta.

– Jag har själv genomgått en svår förlossning som resulterade i kejsarsnitt. Om de tillgångar vi har i sjukvården inte funnits och om min kunskap varit lägre, hade jag kanske inte suttit här i dag. Det motiverar mig till att marschera, säger Emmy Holmlund, som är initiativtagare till marschen i Umeå, dit hittills ett hundratal personer har anmält sitt deltagande.

Barnvagnsmarchen arrangeras för femte året i rad av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, på olika platser i Sverige. I fjol marscherade runt 3 000 personer på ett 30-tal orter. På de flesta ställen är det RFSU:s lokalföreningar som står för arrangemangen men på många orter anordnas också privata initiativ. Maria Andersson, som är generalsekreterare, gläds åt den stora uppslutningen.

– Det är fantastiskt att se hur många som är engagerade. De här frågorna berör verkligen – det är lätt att ta till sig och förstå att ingen kvinna ska behöva riskera livet för att hon blir gravid, säger hon.

Situationen för kvinnor i världen är dyster. Varje dag dör cirka 800 kvinnor på grund av osäkra aborter och brist på kvalificerade barnmorskor och förlossningsvård. Av FN:s åtta millenniemål är målet om att minska mödradödligheten i världen det som går sämst. När målet antogs år 2000 var syftet att mödradödligheten skulle minska med 75 procent inom en femtonårsperiod, men år 2005 hade det bara skett en sex-procentig minskning. I dag beräknas endast 24 procent av utvecklingsländerna ha en rimlig chans att nå milleniemålen.

– Vi vet att nio av tio dödsfall skulle kunna undvikas, men det saknas politisk vilja att prioritera de här frågorna. Vi måste säkerställa att de sexuella och reproduktiva rättigheterna gäller alla, säger Maria Andersson.

Bland annat lyfter hon fram tillgången till sexualundervisning och preventivmedel som viktiga faktorer för att minska mödradödligheten, samt säkrare förlossningsvård och möjlighet till säkra aborter. Hon säger att även om situationen har blivit något bättre är frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter fortfarande kontroversiella.

– Den konservativa synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet i många länder är ett stort hinder som förhindrar politiker att ta de beslut som behövs för att vända utvecklingen.

Hur tycker du att svenska politiker bör arbeta med de här frågorna?

– Sverige har under en tjugoårsperiod arbetat väldigt bra med de här frågorna oavsett färg på regering. Jag tycker att man måste hålla i det arbetet och fortsätta tänka långsiktigt och samarbeta taktiskt med länder i väst och progressiva länder i syd.

Samtidigt som barnvagnsmarschen går av stapeln inleds också en internationell konferens om befolkningsfrågor i riksdagen, som utrikesdepartementet och riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa SRHR är värd för. Ulrika Karlsson (M) som är ordförande för riksdagens SRHR-grupp håller med om att Sverige ligger i framkant.

– I dag är Sverige en ”stormakt” när det gäller att främja SRHR dels finansiellt och dels politiskt. Tyvärr är det få andra länder som driver dessa frågor så Sverige har en mycket stor uppgift för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen.

Bland annat lyfter hon fram att Sverige är en av de största biståndsgivarna i världen när det gäller frågor om att minska mödradödligheten och förbättra mödrahälsan. Dessutom menar hon att Sverige inom EU har drivit en progressiv linje om en gemensam förhandlingsposition så att arbetet för att sexuella och reproduktiva rättigheter ska fortsätta vara viktiga utvecklingsmål även efter att millenniemålen går ut 2015.

– Vi gör mycket samtidigt som vi alltid kan göra mer. När vi nu står värdar för denna konferens ska vi fokusera diskussionen kring det femte milleniemålet om SRHR och kampen mot mödradödlighet.

Carina Hägg (S), ledamot i utrikesutskottet, välkomnar konferensen men tycker samtidigt att regeringen kan göra mer.

– Jag välkomnar att regeringen stöder konferensen men samtidigt har statsminister Reinfeldt nyligen valt att utse en känd abortmotståndare till statsråd (Elisabeth Svantesson, reds anm). Något som sänder dubbla signaler om Sveriges SRHR-politik till omvärlden. Detta i en tid då SD kritiskt ifrågasätter kvinnors rätt till sin egen kropp. Sveriges röst är i dag splittrad i kampen mot mamma-döden, säger hon.

I anslutning till konferensen kommer RFSU att avsluta barnvagnsmarschen genom att lämna över sina krav på bättre mödrahälsovård till biståndsminister Hillevi Engström (M).

Tanken är att trycka på för att parlamentarikerna ska fortsätta arbeta för progressiva utvecklingsmål när det gäller kvinnors rättigheter, även efter att millenniemålen har gått ut 2015.

– Vår förhoppning är att de i sina rekommendationer till FN ska prioritera SRHR-frågor och se till att de blir ett eget utvecklingsmål även efter 2015. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är grundläggande för utveckling och fattigdomsbekämpning, säger Maria Andersson.

Fakta: 

Vad är SRHR?

1994 definierades för första gången att sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR, är en mänsklig rättighet. Då hölls FN:s internationella befolkningskonferens i Kairo när 179 länder antog ett handlingsprogram med 243 rekommendationer där individers sexualitet och reproduktion stod i centrum.

I det så kallade Kairoprogrammet fastslås bland annat kvinnors behov av och rättighet till god mödrahälsovård, sexualupplysning, tillgång till preventivmedel, jämställdhet och säker abort.

Syftet med konferensen i Stockholm, som inleds i dag och pågår under tre dagar, är att följa upp det handlingsprogram om befolkningsfrågor som antogs i Kairo. Parlamentariker, ministrar och representanter för civilsamhället från ett hundratal länder deltar.

Källa: Regeringen, RFSU

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu