Kvinnorna är vinnare i Miljöpartiets budget | Fria.Nu
  • Satsningar på kollektivtrafiken är ett förslag som särskilt gynnar kvinnor, enligt Miljöpartiet.
Fria Tidningen

Kvinnorna är vinnare i Miljöpartiets budget

Miljöpartiet släppte på onsdagen sin vårbudget, en feministisk budget enligt Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson. Enligt uträkningen ska 65 procent av resurserna i förslagen gå till kvinnor. Sveriges Kvinnolobby ser positivt på jämställdhetsintegreringen.

Sedan regeringens budgetsläpp förra veckan trillar nu oppositionspartiernas vårbudgetar in. MP lanserar sin variant som en feministisk budget.

Partiet har granskat alla sina politiska förslag utifrån hur de gynnar kvinnor respektive män. Slutsatsen de drar är att 65 procent av resurserna enligt deras förslag går till kvinnor. Gertrud Åström är ordförande för Sveriges Kvinnolobby och hon är positiv till MP:s jämställdhetsintegrering.

– Samhället kan bli jämställt först när jämställdhetspolitiken förs över till andra politiska områden, till exempel löner, arbetsmiljö och klimatfrågor, säger hon.

Som exempel på ett förslag där kvinnor gynnas framför män lyfter Per Bolund fram satsningar på kollektivtrafik och cykelvägar i stället för motorvägar – eftersom fler kvinnor än män reser klimatsmart.

– Vi väljer konsekvent att satsa på de transportslag som kvinnor använder mest, säger han.

Även detta är Gertrud Åström positiv till, och tar som exempel hur hon ofta tycker att det har resonerats kring till exempel kollektivtrafik.

– Argumentationen grundade sig ofta i att vi måste bygga ut tågen för att stimulera att män ska åka. Man planerar kollektivtrafiken för dem som inte åker, i stället för dem som faktiskt använder den.

Gertrud Åström poängterar att beslutet om jämställdhetsintegrering, som strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen i Sverige, fattade regeringen redan 1994. Hon hoppas att fler andra partier nu får en knuff i rätt riktning.

– Jag hoppas att jämställdhet ska tryckas upp som en viktig samhällsutvecklingsfråga inom alla områden under valet, och inte bara en kuriosafråga som man drar förbi lite snabbt.

Per Bolund säger att det inte är första gången de jämställdhetsintegrerar sin budget, utan har gjort det i flera höstbudgetar tidigare.

Andra förslag från MP:s budget som de menar i första hand ska gynna kvinnor är ökade resurser till välfärden, bland annat för att förbättra arbetsmiljön och lönerna. Det är långt ifrån nya förslag när det kommer till jämställdhetsåtgärder, men Per Bolund vill lyfta fram partiets gröna inriktning som något som skiljer dem från till exempel Feministiskt Initiativs och Vänsterpartiets feministiska förslag.

– Vi tycker att det är värt att visa på kopplingarna mellan jämställdhetspolitiken och klimatpolitiken. Vi vet att klimatförändringarna framför allt drabbar fattiga och kvinnor.

Fakta: 

Ur Miljöpartiets vårbudget

Miljöpartiet vill bland annat ha höjda miljöskatter och höja skatten med tre procentenheter för de som tjänar över 40 000 kronor i månaden.

Jobb, skola och klimat är de områden Miljöpartiet vill satsa särskilt på, med mellan 5,5 och 5,9 miljarder kronor budgeterade per område.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

De sittstrejkar mot utvisningar

I solidaritet med de ensamkommande som strejkar i Stockholm pågår sedan i fredags en strejk också vid Järntorget.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu