Efterlängtade protestsånger om facklig kamp

Joel Hägglund var en av ungefär 1,5 miljoner fattiga svenskar som emigrerade till USA. Där blev han legendarisk fackföreningskämpe och visdiktare under namnet Joe Hill. Han dömdes till döden på ytterst tvivelaktiga grunder och avrättades 1915.

Fria Tidningen

Anspråkslös diktberättelse från proletariatets mitt

De senaste årens arbetarlitteratur har framför allt handlat om att vara född i ett fattigt hem på 1940-talet och sedan få det bättre som vuxen. Jenny Wrangborg ger med sina dikter om livet som kafébiträde i Göteborg istället röst åt en ungdomsgeneration som fått det ekonomiskt sämre än sina föräldrar och som hankar sig fram på deltidsvikariat och timanställningar.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu