Integritet för vem?

Integriteten hotas av laglösheten. Denna laglöshet kan utgöras av såväl enskilda individer som hejdlöst bryter mot lagar och regler som av att integritetskränkande beteenden är fullt tillåtna i brist på lagreglering. Dessutom kan staten i jakten på det goda komma att bli just det godas fiende i sin iver att kontrollera, registrera och ordna livscykeln på bästa sätt för människor. Mest talas det dock om polisens olika tvångsmedel i kampen mot brott. Låt mig därför börja i denna ände.

Stockholms Fria

© 2023 Fria.Nu