Neurodiversitet – en demokrati i tiden

Istället för att låsa sig vid medicinska synsätt, som ofta betonar brister eller svagheter, kan man se det positiva i neurologisk och psykologisk mångfald. Det menar förespråkarna för ND eller neurodiversitet, en rörelse som växer sig allt starkare.

Göteborgs Fria

© 2023 Fria.Nu