Synpunkten
:

Köpenhamns frizoner är hotade

Slagord, musik och eld underströk vreden hos de mellan 400 och 800 demonstranterna, som den 14 januari vandrade til Rådhusplatsen i Köpenhamn för att markera att kampen om Ungdomshuset inte är slut.

Ungdomshuset, som har fått leva sitt eget liv utan kommunens inblandning i över 20 år nu. Ett hus, som först ockuperades i samband med 1980-talets BZ-våg, och som är en slags sista bastion av det slaget.

Debatt
:

Flygbolag ska inte fatta myndighetsbeslut

Först av allt tack för att moderaterna står fast vid att utlänningsnämnden måste ersättas av en rättvis och rättssäker prövning i domstol! Det är verkligen på tiden att det blir av. Men när ni vill införa transportörs-ansvar (det vill säga att flygbolag och färjebolag skulle bestraffas för varje flykting som kommer in i Sverige utan riktiga papper) så är ni fel ute av en mängd olika skäl:

Synpunkten
:

Fadime vägrade vara männens ägodel

När Rahmi Sahindal dödade sin egen dotter Fadime för två år sedan, tvättade han därmed bort den skam som han ansåg att dottern dragit över honom och hans familj. Han hade därmed upprättat familjens heder.

Så hade man kunnat läsa i en pakistansk, jordansk, saudisk eller en av arabemiratens dagstidningar (men också i Israel) och notisen hade inte väckt särskilt stor uppmärksamhet. Lagen i dessa länder legitimerar visserligen inte sådana brott, men lagen ger utrymme för förmildrande omständigheter så att straffet blir mycket lindrigt. Men detta hände i Uppsala.

Malin Bergendal
Synpunkten
:

Stordriftskolorna inte bättre än friskolorna

En friskola med stora brister ska kunna stängas omedelbart, säger Skolverket. Ja, nog har man sett exempel i media på skolor som inget barn borde behöva gå i. För ett par år sedan skrevs det mycket om elitism; friskolor som valde ut duktiga, välanpassade elever och valde bort andra. Nu handlar det om inkompetenta rektorer, fundamentalistisk undervisning och skolor som inte skyddar eleverna mot misshandel.

Sidor

© 2024 Fria.Nu