Recension


Litteratur
Av folket, för folket. Demokratins historia underifrån
Författare: Roger Osborne Förlag: Ordfront

Fria Tidningen

Demokratier ur ett nytt perspektiv

Vad är egentligen en demokrati? Vad du än svarar finns det ännu ett svar, i alla fall enligt Roger Osborne, som tar sig an demokratibegreppet ur ett nytt perspektiv i sin bok Av folket, för folket: Demokratins historia underifrån.

I Sverige i dag liksom i stora delar av västvärlden tas demokratin ofta för en självklar del av vår existens. Det är så det ska vara, helt enkelt. Trots att diktaturer ständigt gör sig påminda och vi förfasar oss över deras brutalitet mot befolkningen är vårt eget valdeltagande inte något att hurra över. Delaktighet är grunden i en demokrati, ändå deltar vi inte alltid när vi får chansen. Denna historiska skildring av demokrati ger en del förståelse till varför det är så.

Osborne är inte historiker utan främst författare och geolog, vilket kanske förklarar historikern Henrik Berggrens något kritiska förord till den svenska utgåvan. Men misströsta ej, Osborne är inte någon raljant populärhistoriker i likhet med vår egen Herman Lindqvist, långt därifrån. Trots en del generaliseringar som måhända hör till ämnets bredd (boken tar sin början i antikens Grekland och jobbar sig fram till Irak i dag, det är tidvis ganska klassiskt tungrodd och årtalsfylld läsning) är Osborne insatt och oerhört engagerad i demokratins historia, existens och framför allt framtid.

Boken hoppar mellan världsdelar och som läsare kastas du mellan franska revolutionen, Sydafrikas uppror mot apartheid och skapandet av världsmakten USA. Det skulle kunna bli ett kaos utan dess like och blir kanske det ibland också, men Osbornes underifrånperspektiv skapar intressanta infallsvinklar och frågan ”Vad är en demokrati?” finns hela tiden som en gemensam utgångspunkt oavsett tid och rum. Demokrati diskuteras utifrån verkliga exempel i världshistorien: Är en demokrati verkligen en demokrati även om det bara är vuxna, fria män som får rösta, om det i realiteten bara finns ett politiskt parti eller om en enskild människa styrt ett land i tjugo år?

Exemplen Osborne lyfter ger också en tydlig bild av hur bräcklig en demokrati är. Steget från demokrati till diktatur är inte så långt som vi tror. Om vi ens lever i en demokrati just nu? Översikten ger en bild av ett styrelseskick som drar till sig eliten, där många alltid leds av några få men det inte alltid är helt säkert vem som styr.

Boken bränner till när nutidens mest uttalade demokratier undersöks och diskuteras. Vår tendens att lägga alltför stor vikt vid ekonomi och lobbyism får sig en känga, liksom bristerna i resonemanget att en demokrati är ett färdigt system som kan exporteras, som USA försökt göra i Irak och Afghanistan. Det går inte, säger Osborne – om en demokrati ska fungera måste den komma underifrån. Från folket.

Är egentligen demokrati något bra då? Det är ju inte så att ett land blir fantastiskt för alla så snart demokrati införs. Tvärtom far många människor illa i de största, äldsta eller enligt många de bästa av länder i världen. Till exempel i Sverige. Det är tydligt att Osborne skyr det hårdare ekonomiskt inriktade och individualistiska läge många länder numera befinner sig i. Men demokrati är trots allt något bra. För att citera Osborne: ”Hur ofullkomlig demokratin än är försöker den lösa det mänskliga livets stora dilemma: hur vi kan blomstra som individer samtidigt som vi är delar av en gemenskap.” Det är något att tänka på när vi går ut i en kall och hård värld för att förhoppningsvis vandra till röstlokalen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Drömmen om verklig förändring

Recension

Slavoj Zizek har precis varit i Sverige för att lansera sin nya bok De farliga drömmarnas år, utgiven av Tankekraft förlag. Joacim Blomqvist har läst den engelska originalutgåvan, som hittar likheter och skillnader mellan tre viktiga politiska händelser år 2011 och sätter dem i förhållande till den globala kapitalismen: Anders Behring Breiviks attentat, Occypyrörelsen och den arabiska våren.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu