Fria Tidningen

Lööf undviker frågan om platt skatt

Nej, nej, nej till slopad skolplikt, begränsad arvsrätt, månggifte och kommunal lagstiftning. Partiledaren Annie Lööf har tagit avstånd från en rad kontroversiella förslag i utkastet till nytt idéprogram för Centerpartiet. Men en fråga glider hon undan – resonemangen om så kallad ”platt skatt”. Trots att hon själv i riksdagen flera gånger motionerat om att rik och fattig bör beskattas lika.

I den senaste motionen, som kort och gott har rubriken ”Platt skatt” och skrevs så sent som i oktober 2008, skriver Annie Lööf bland annat:

”Den progressiva skatten har visat sig ha många brister. Att betala efter förmåga kan på inget sätt, som i dag, innebära att den som tjänar mer också procentuellt skall betala mer av sin lön i skatt. [...] En slopad statsskatt är ett första steg i riktning mot ett mer rättvist skattesystem[...]”.

Arbetsgruppen som har skrivit förslaget till Centerpartiets nya idéprogram har visserligen valt lite försiktigare formuleringar än Annie Lööf gjorde. De talar om ”plattare skatter”. Det råder dock knappast någon tvekan om att ordvalet ska ses som en signal om att det långsiktiga målet är att avskaffa progressiviteten i skattesystemet, eller med Annie Lööfs ord ”avskaffa statsskatten”.

Arbetsgruppens ordförande Per Ankersjö, borgarråd i Stockholm, tillhör partiets mest högerliberala flygel och har liksom flera andra medlemmar länge argumenterat för platt skatt. Detsamma gäller representanterna för Centerns Ungdomsförbund och Centerstudenterna. Fria har sökt Annie Lööf för att fråga om hon fortfarande står fast vid de åsikter om avskaffad progressivitet i skattesystemet som hon framfört i riksdagsmotionerna, men hon har avböjt att svara. Annie Lööf skrev emellertid inte ensam motionerna om platt skatt. Medförfattare var Fredrick Federley, riksdagsledamot och medlem i den arbetsgrupp som utarbetat förslaget till idéprogram. Och han håller fast vid de skattemotioner han skrivit tillsammans med Annie Lööf.

– Ja, jag har inte ändrat mig. Fast helt lika skattesats blir det ändå inte med vår modell. Vi föreslår ju också att grundavdraget ska höjas kraftigt, vilket innebär att de med riktigt låga inkomster inte skulle betala någon skatt alls, säger Fredrick Federley till Fria.

Men ditt och Annie Lööfs förslag skulle ändå innebära att en undersköterska eller en busschaufför med 24 000 i månaden skulle få samma skattesats som en vd med två miljoner eller mer i månadslön. Är det rättvist?

– Vi vill ju också ta bort en lång rad av avdragsmöjligheter som i första hand högavlönade kan utnyttja för att få ner skatten. Men ett enklare skattesystem ska först och främst göra det lättare att starta och driva företag och stimulera till mer arbete. Dessutom vill vi fortsätta med jobbskatteavdragen som ger mest till låg- och medelinkomsttagare.

Du vill ha en likformig skattesats där moms, inkomstskatt och bolagsskatt ska sänkas till 20 procent. Det blir inte mycket kvar för vård, skola och omsorg när de skattesänkningarna är genomförda?

– Ett enklare skattesystem sparar också massor i administration. Jämfört med vad vårt skattesystem kostar med det i Estland där man har platt skatt och hela skattesystemet kan förklaras på ett visitkort. Men ett platt skatt-system ska också ses mot bakgrund av centerns syn på grundtrygghet, vi menar att trygghetssystemen främst ska hjälpa dem med små inkomster. Tjänar man mer och vill ha ett bättre skydd får man teckna egna försäkringar därutöver.

Fakta: 

Platt skatt:

Att välbeställda betalar mer än andra i skatt har under efterkrigstiden i alla västländer setts som ett uttryck för samhällssolidaritet och aldrig på allvar ifrågasatts. Under den nyliberala vågen på 1980-talet var platt skatt den frihetliga högerns huvudkrav, men inte ens i ”kapitalismens högborg” USA fick förslaget något politiskt genomslag. I dag har USA och flera EU-länder höjt skatterna för höginkomsttagare i spåren av finanskrisen. Det enda västland som genomfört platt skatt är Island, och där avskaffades den igen när den rödgröna regeringen tillträdde 2009.

I Östeuropa är bilden annorlunda. Efter Sovjets fall förknippades begrepp som solidaritet och kollektivt ansvar med det gamla förtryckarsystemet, vilket gav högerliberala idéer starkt stöd. En rad av dessa länder genomförde också platt skatt. Men Slovakien var det första östeuropeiska land med platt skatt som gick tillbaka till ett progressivt skattesystem, förra året.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu