Kommentar: Kulturboom i halvtid | Fria.Nu
Kristian Borg

Fördjupning


Kommentar
Kulturbudgeten

Fria Tidningen

Kommentar: Kulturboom i halvtid

Kulturen får mer pengar i regeringens höstbudget. Med två år kvar till valet vill alliansen visa väljarna att man inte är kulturfientlig. Samtidigt genomsyras satsningarna av en nyttosyn på kultur, skriver Kristian Borg.

Förra årets återhållsamhet är som bortblåst. Tvistefrågor som pensionslösningen för scenkonstnärer kan få en lösning och osäkerheten kring finansieringen av Umeås kulturhuvudstadsår är över.

I sin höstbudget ger regeringen 184 miljoner mer till kulturen – eller i praktiken 138 miljoner, efter avdrag för uppräkningar för kostnadsökningar och lönekostnader. Den totala kulturkakan för 2013 är 6,8 miljarder, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.

75 miljoner går till kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014 (det började bli pinsamt tyst); förskolan får 17 miljoner för att bli en del av projektet Skapande skola, som kan stoltsera med totalt 169 miljoner; digitaliseringen av biograferna tidigareläggs genom att totalt 30 miljoner går till det nästa år (istället för uppdelat över två år, 2013 och 2014) och 13 miljoner extra går till konstnärlig forskning. Thielska galleriet, Judiska museet i Stockholm, Zorn-samlingarna, Dansmuseet och Statens musikverk får mer pengar än vanligt.

Genom Kulturarvslyftet ska personer med nedsatt arbetsförmåga få jobba med exempelvis inventering, fotografering och dokumentering av byggnader eller fornlämningar. Det ska omfatta 2 000 personer nästa år och 1 200 år 2014. Kulturarvslyftet presenterades redan i förra höstens budget men än så länge har mycket få ansökningar kommit in och bara en handfull har fått ett "lyft”. Det återstår att se om satsningen lyckas.

När det gäller lösningen av filmbranschens problem visar kulturministern handlingskraft. Filmavtalet har historiskt sett varit oerhört betydelsefullt för utvecklingen av svensk film men det har varit förvånansvärt svårt att anpassa det till moderna förhållanden, till exempel den digitala utvecklingen. Nu visar staten på initiativkraft och ökar resurserna till filmen med 15 miljoner 2013. Totalt 200 miljoner ska gå till framför allt ett nytt stöd till dramaserier och en förstärkning av stöden till barn-, kort- och dokumentärfilm. Senare i höst presenteras också en filmpolitisk proposition. Det nya filmavtalet ska förhoppningsvis träda i kraft januari 2013 och gälla till 2015. Här ska också betydelsen av jämställdhet inom filmen tydliggöras.

I likhet med de tunga satsningarna på andra samhällsområden – som forskning och infrastruktur – pekar höstens kulturbudget på att Lena Adelsohn Liljeroth är mån om att uppfattas som nytänkare. Det är halvtid för regeringen och det är dags att visa sig på offensiven. Regeringen vill visa den traditionellt vänstersinnade kulturvärlden och framtida väljare att alliansen både kan ta ansvar för och satsa på kulturen. Bort alla farhågor om Moderaterna som kulturens dödgrävare.

Men vid sidan av filmavtalet och den efterlängtade öppningen i pensionsfrågan för scenkonstnärer (som ska lösas på ”ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt”) är frågan hur framåtsyftande höstens kulturbudget egentligen är. Den mest påtagliga nyheten är ett borgerligt skrytprojekt i de 30 miljonerna till ett nytt Nobelmuseum. Nobel Prize Center är ett private-public partnership som ska stå klart på Blasieholmen 2018.

Parallellt med de utannonserade satsningarna går högerns krav- och svångremspolitik som en röd tråd i budgeten, på kulturområdet som annorstädes. Man "måste så att säga aktivera sig mer själv” (Hillevi Engström om de hårdare tag mot arbetslösa som planeras) och "mätta mun efter matsäck” (Lena Adelsohn Liljeroth om att regeringen inte tagit tillräcklig hänsyn till kommande kostnadsökningar, exempelvis för löneuppräkningar).

Vidare vittnar kulturbudgetens omnämnande av satsningen på "lokal och regional attraktivitet” i projektet Attraktionskraft Sverige om en fortsatt näringslivsinfluerad syn på kultur. Näringsdepartementet och kulturdepartementet har närmat sig varandra vilket bidrar till att stärka nyttosynen på kultur, här som ett medel att främja turism. Attraktionskraft Sverige leds också av Annie Lööfs näringsdepartement och har nu alltså spillt över på kulturen, som sägs ha ”en viktig roll och en stor potential för att stärka den svenska attraktionskraften”. Även satsningen på Nobel Prize Center motiveras just med dess stora ”värde för turismen och besöksnäringen” och “positiva effekter för svenskt näringsliv”.

Det är svårt att komma längre från 1974 års kulturproposition om att kulturen ska "motverka kommersialismens negativa skadeverkningar”.

Fakta: 

Ur kulturbudgeten för 2013

Av totalt 6,8 miljarder går...

• 200 miljoner till filmstöd

• 169 miljoner till Skapande skola, som nu utvidgas till att omfatta 6-åringar

• 122 miljoner till Kulturarvslyftet, som ska ge personer med nedsatt arbetsförmåga sysselsättning via Riksarkivet

• 75 miljoner till Umeås kulturhuvudstadsår 2014

• 30 miljoner till Nobel Prize Center

Budgeten finns på regeringens hemsida och kan laddas ner här: http://www.regeringen.se/download/0e07f919.pdf?major=1&minor=199189&cn=a....

Annons

Rekommenderade artiklar

EU:s nya eldorado

Val 2014

Vår tids dröm om oupptäckta rikedomar stavas TTIP. Kristian Borg tittar närmare på tre centrala argument för frihandelsavtalet.

Fria Tidningen

Vilse i trollskogen

Kristian Borg vadar genom internets träskmarker i jakt på den bruna logiken.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu