Fria Tidningen

Ny rapport: Svenska banker stödjer kärnvapenindustrin

Några av Sveriges största banker lånar ut miljardbelopp till kärnvapenindustrin, avslöjar en ny rapport från Ican. Nordea ska ha lånat ut cirka 46 miljoner dollar till ett företag som tillverkar kärnvapenubåtar. Det trots att de sedan i höstas har en policy mot investeringar i kärnvapenföretag.

Fyra av Sveriges största banker har investerat miljardbelopp i kärnvapentillverkande företag. Detta avslöjar Ican (International campaign to abolish nuclear weapons) i en ny rapport. Rapporten tar upp 322 finansiella institutioner över hela världen som ekonomiskt stödjer kärnvapentillverkande företag. SEB, Nordea och Svenska Handelsbanken har alla lånat ut stora belopp till företag som bland annat tillverkar kärnvapenbestyckade ubåtar och missiler. Swedbank har aktier i ett företag som bland annat tillverkar kärnvapenstridsspetsar för engelska atomubåtar.

I höstas lovade Nordea sina kunder att inte investera i kärnvapentillverkande företag, efter en kampanj som bland annat Norska Röda korset genomförde. Men enligt den nya rapporten har Nordea lånat ut cirka 46 miljoner dollar till Rolls-Royce, ett företag som utöver sin tillverkning av luxuösa bilar även bygger kärnvapenbestyckade ubåtar åt den brittiska flottan. Nordeas informationschef Helena Östman valde att svara på Fria Tidningens frågor via mejl:

Vad är er policy kring investeringar i företag som tillverkar kärnvapen?

– Våra fonder investerar inte i sådana företag.

Hur ställer ni er till att ett av de företag som ni lånar pengar till, Rolls-Royce, tillverkar kärnvapenbestyckade ubåtar?

– Vi kommenterar aldrig vilka kunder vi har. I vår utlåningspolicy är det självklart att företag vi lånar ut pengar till ska följa lagar och regler.

Gäller er policy även för företag som tillverkar kärnvapenubåtar? Alltså ubåtar vars primära syfte är att bära kärnvapen?

– Det gäller hela Nordea.

SEB, har enligt rapporten, lånat ut stora belopp till BAE systems och EADS. Båda är företag som tillverkar kärnvapenteknologi. BAE systems är Europas största vapentillverkare och har mer än 100 000 anställda världen över. Företaget tillverkar kärnvapenubåtar åt Storbritannien och har en 36-procentig andel i MBDA, som tillverkar kärnvapenmissiler åt Frankrike. 2005 fick kopplingarna till kärnvapenindustrin Norska pensionsfonden att sälja sina aktier i företaget. EADS är ett franskt företag som tillverkar kärnvapenbärande missilsystem åt Frankrikes flotta och flygvapen. SEB vill inte uttala sig om de har investerat i BAE Systems och EADS men enligt rapporten uppskattas summan till 240 miljoner dollar.

– Vi försäkrar oss om att företagen följer nationella och internationella regler vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, och miljöpåverkan, säger Cecilia Widebäck West, CS-ansvarig på SEB. För vapenproduktionen – som är mycket komplex – finns särskilda regelverk exempelvis i form av FN:s konventioner och för oss är det helt avgörande att företaget följer dem.

I dag finns en FN-konvention som förbjuder användning, produktion och lagring av personminor och ett avtal om förbud mot klustervapen. Mot kärnvapen finns dock ingen sådan konvention.

– En stor del av problemet är att de fem officiella kärnvapenstaterna är samma stater som har vetorätt i Säkerhetsrådet, säger Josefin Lind på Svenska Läkare Mot Kärnvapen, en av de organisationer som står bakom rapporten.

Swedbank har en policy mot investeringar i företag som tillverkar klusterbomber eller personminor men innehar aktier i det USA-baserade företaget Jakobs Engineering som tillverkar och underhåller kärnvapen åt Storbritannien. Enligt rapporten äger Swedbank aktier i företaget till ett värde av cirka 370 miljoner kronor. Pär Bäckman är informationschef på Swedbank Robur Fonder. Han säger att företaget ser problematiken kring kärnvapen men ser inte att lösningen är att sluta investera.

– Vi tror att man får störst påverkan på branscher genom att göra rätt investeringar i rätt områden och inte genom bojkott.

Har Swedbank något medansvar för de produkter som de företag ni investerar i tillverkar?

– I någon form ja, men ansvaret ligger också på kunden.

Pär Bäckman menar att det finns en för liten efterfrågan från kundernas sida för att sluta investera i företag som producerar till exempel kärnvapen.

Josefin Lind hoppas att rapporten ska leda till att bankernas kunder ska pressa bankerna att sluta investera i kärnvapenproducenter.

– En ekonomisk bojkott av dessa företag skulle göra det svårt för dem att fortsätta tillverka kärnvapen.

Fakta: 

ICAN:

ICAN – International campaign to abolish nuclear weapon, är en internationell gräsrotsrörelse som arbetar för att få till en kärnvapenkonvention för total avveckling av kärnvapen. Rörelsen samarbetar med över 200 olika organisationer i 60 olika länder, bland annat Svenska Läkare Mot Kärnvapen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu