Systembolaget tillmötesgår rättvisekrav för vinodling | Fria.Nu
Fria Tidningen

Systembolaget tillmötesgår rättvisekrav för vinodling

Nu blir det lättare att hitta justa viner på Systembolaget. Utöver den gröna, ekologiska hyllkantsskyltningen kommer nu även en lila skylt som visar att vinet är etiskt märkt. Med den nya märkningen har Systembolaget till slut svarat upp mot ett av de krav som kampanjen Rättvis vinhandel har drivit under 2011.

– Det här innebär att du som konsument inte bara kan köpa ett gott vin, utan också ett schysst vin, säger Gabi Björsson, generalsekreterare för Afrikagrupperna, som tillsammans med bland annat Latinamerikagrupperna och fackföreningar i Chile och Sydafrika ligger bakom kampanjen Rättvis vinhandel.

– Här har gräsrotsengagemang på tre olika kontinenter samverkat med strategiskt kommunikationsarbete. Utan Latinamerikagruppernas och Afrikagruppernas samarbetspartner i Chile, Argentina och Sydafrika hade kampanjen aldrig fått samma legitimitet och kraft.

Den nya lila märkningen innebär inte någon ny certifiering utan syftar till att redan på hyllkanten tydliggöra vilka produkter som är rättvisemärkta.

– Hyllkantsmärkningen är ett steg i rätt riktning. De svenska konsumenterna är oerhört medvetna och ges nu möjlighet att genom Systembolaget ställa krav på producenter och leverantörer. Nu hoppas vi att Systembolaget tar ytterligare ansvar och även bjuder in de lokala fackföreningarna och lantarbetarorganisationerna i arbetet och på så sätt fortsätter det etiska arbete som nu påbörjats, säger Gabi Björsson.

För trots att det numera är lättare att göra bra konsumentval är vinindustrin fortfarande inte på arbetarnas villkor. Under 2011 har kampanjen Rättvis vinhandel uppmärksammat hur svältlöner, osäkra anställningar, diskriminering och långa arbetspass utan övertidsersättning tillhör vardagen på vingårdar i Sydafrika och Latinamerika. Ackordslön är fortfarande den vanligaste formen av betalning och fackligt aktiva hotas ofta av svartlistning.

– Etisk produktion innebär att arbetarna har kontrakt, och det ska vara anställningskontrakt som inte är knutna till bostaden. Ofta är det så att om du förlorar ditt jobb förlorar du även din bostad. Lönen som betalas ut ska vara levnadslöner och inte minimilöner. Det vill säga en lön som det faktiskt går att leva på. Som det ser ut i dag skulle arbetarna behöva tjäna allra minst det dubbla för att kunna leva ett drägligt liv.

– Sverige är den största enskilda konsumenten av sydafrikanska viner. Vi köper 14 procent av tillverkningen. Så här finns stora möjligheter för Systembolaget att gå in och ställa krav, säger Gabi Björsson.

Lena Rogeman, ansvarig för rättvisefrågor på Systembolaget, är medveten om att en dialog med fackföreningarna behövs och förstår kritiken från Rättvis vinhandel.

– Vi jobbar mot samma mål, att alla våra produkter är tillverkade under goda förhållanden. Den nya hyllkantsmärkningen gör det möjligt för våra kunder att göra medvetna val.

Fakta: 

Rättvis vinhandel:

Bakom kampanjen Rättvis vinhandel står Afrikagrupperna, Dfsa-SAC, Latinamerikagrupperna, den sydafrikanska fackföreningen Sikhula Sonke, den chilenska fackföreningen Anamuri, den argentinska lantarbetarorganisationen UST, Handelsklubben på Lagena Distribution AB och SUF Storstockholm.

Annons

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Fria Tidningen

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Fria Tidningen

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Fria Tidningen

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Fria Tidningen

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu