Fria Tidningen

SLU kritiserar nedskärning på 30 miljoner

Regeringen har beslutat att dra ner stödet till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med 30 miljoner kronor nästa år.

Flera av universitetets utbildningar kommer nu tvingas läggas ned menar företrädare för SLU i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Enligt de motsvarar det förlorade bidraget kostnaden för cirka 400 årsstudieplatser eller 30 lärartjänster.

”Flera av SLU:s utbildningar är unika i Sverige. Det går inte att lägga ned veterinärprogrammet eller djursjukskötarprogrammet; det finns inget annat universitet i landet som kan bedriva utbildning inom veterinärmedicin och djuromvårdnad.”, skriver prorektor Lena Andersson-Ekelund tillsammans med de grundutbildningsansvariga vicedekanerna vid SLU:s fyra fakulteter.

Även anslaget till fortlöpande miljöanalys, ett uppdrag som SLU har sedan många år, minskas med 45 miljoner kronor. Regeringens omfördelning inom högskoleutbildningen så att yrkesutbildningarna får ett ökat antal platser får inte SLU heller del av, eftersom SLU ligger under Landsbygdsdepartementet.

I ett mejl till FRIA skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C):

”SLU:s verksamhet är mycket viktig för både de gröna näringarna och samhället i stort. Naturligtvis tycker jag att det är olyckligt att vi nu tvingas minska anslagen till SLU, men tyvärr är det en konsekvens av den krassa ekonomiska verkligheten vi just nu befinner oss i.”

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu