Minskat bistånd leder till dödsfall i aids | Fria.Nu
Fria Tidningen

Minskat bistånd leder till dödsfall i aids

År av framsteg i kampen mot hiv/aids hotas av minskad beslutsamhet från biståndsgivarnas sida, varnar flera experter och biståndsorganisationer.

I slutet av maj publicerade Läkare utan gränser rapporten ”Fel tid att sluta”, som varnar för att minskat bistånd hotar kampen mot hiv/aids. Rapportens författare, Mit Phillips, menar att de framsteg som gjorts hittills är väldigt sköra.

– Hur kan vi ge upp kampen halvvägs och låtsas som att krisen är över? Nio miljoner människor världen över som behöver akut behandling saknar fortfarande tillgång till livsavgörande vård. Det finns en verklig risk att många av dem kommer att dö de närmaste åren om nödvändiga åtgärder inte vidtas nu, säger hon.

Minskat bistånd till kampen mot hiv/aids i de hårdast drabbade länderna ökar pressen på underfinansierade sjukvårdssystem. Pengar går också i ökad utsträckning till inköp av utrustning eller infrastruktur istället för behandling och mediciner som kräver långvarig finansiering.

Hiv-epidemin ses inte längre som en akut nödsituation, och Mit Phillips undrar om allt tal om framgångar har tagit fokus från allt jobb som ännu behöver göras och minskat pressen på politiker i USA och Europa att agera.

– I Europa har hiv blivit en behandlingsbar kronisk sjukdom. Det är svårt för folk att föreställa sig hur annorlunda det ser ut i Afrika. Det är två olika världar, säger hon.

Två trejdedelar av de som lever med hiv i Afrika söder om Sahara – totalt sex miljoner människor – får inte den vård de skulle behöva. I några länder har lagren av antiretrovirala mediciner tagit slut, och osäkerhet om framtida finansiering försvårar planeringen inom sjukvårdssystemet.

Mark Heywood, vice ordförande för Sydafrikas nationella aids-råd, menar att landet inte bara behöver behålla de nuvarande biståndsnivåerna, utan också få ökat stöd för att behandlingen ska nå ut till fler. I dag behandlas cirka en miljon människor med antiretrovirala mediciner, men de kommande fem åren skulle antalet behöva öka till fem miljoner. Och trots att Sydafrika är mindre beroende av bistånd än några av landets grannar är sjukvården underfinansierad.

– Det betyder inte att Sydafrika tigger om internationell välgörenhet. Däremot gör det klart att den här epidemin är ett internationellt ansvar. Hälsa är en global plikt, säger Heywood.

En biståndsreträtt i Sydafrika skulle märkas även utanför landets gränser, tror Heywood. Bland annat på grund av de många migrantarbetarna i landet kommer konsekvenserna att ha regionala effekter – inte bara vad gäller hiv/aids utan även genom ökad spridning av tuberkulos.

– Det är tydligt att biståndet minskar på den globala nivån. Det kommer att leda till sjukdomar och dödsfall som kunde ha förhindrats, säger Heywood.

Även Michel Kazatchkine, chef för Global Fund som samordnar internationella ansträngningar för att få bukt med hiv/aids-epidemin, tror att konsekvenserna av minskat bistånd kan bli katastrofala.

– Jag är extremt oroad över rapporterna att folk får vända i dörren på behandlingscenter eller sätts upp på väntelistor. Biståndsgivarna måste ge oss möjligheten att öka tillgången till behandling och förebyggande åtgärder, om vi ska vinna kampen i slutändan, säger Kazatchkine.

Flera länder, bland annat Storbritannien, Tyskland och Frankrike vill minska anslagen till hiv/aids-bekämpning. Enligt FN-organet UNAIDS behövs 25 miljarder dollar under 2010 för att effektivt bekämpa epidemin, varav sju miljarder till behandling. Men totalt finns bara 14 miljarder tillgängligt.

– Det här är inte rätt tid att trappa ner ansträngningarna. Tvärtom måste de fördubblas, säger Kazatchkine.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hiv sänker Sydafrikas ekonomi

Om det inte vore för hiv/aids skulle ytterligare 4,4 miljoner människor leva i Sydafrika i dag. Den minskade befolkningstillväxten har lett till en avmattad ekonomisk tillväxt. Forskare varnar för att det kommer att slå hårt mot den sociala välfärden.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2021 Fria.Nu