Fria Tidningen

EU vill sälja billig mjölk till Indien

Indien är under stark press från EU som vill se landet öppna upp sina marknader för mejeriprodukter från Europa. Detta trots att den indiska regeringen befarar att det skulle leda till att småbönder drivs in i djupare fattigdom.

Eftersom mejerisektorn sysselsätter 90 miljoner människor i landet, förespråkar Indien att mjölk och ost undantas från det frihandelsavtal med EU som just nu förhandlas. Trots det satte EU ännu större press på Indien för en mer omfattande liberalisering av jordbruksmarknaderna vid de senaste förhandlingarna i slutet på april.

En EU-källa säger till IPS att möjligheterna att öppna upp alla jordbrukssektorer diskuteras.

Men organisationer som arbetar med fattigdomsbekämpning menar att EU har visat ett svalt intresse för situationen för Indiens fattiga landsbygdsbefolkning.

Sandeep Chachra från biståndsorganisationen Actionaid i Indien säger att över 80 procent av bönderna i Indien är småproducenter och miljontals av dem finns inom mejerisektorn och är beroende av den för sin överlevnad.

– De kan inte ställas inför konkurrens från EU:s subventionerade och skyddade mejerisektor utan att få ett tillräckligt skydd. Det skulle innebära en ytterst ojämn konkurrens på orättvisa villkor vilket skulle vara förödande för de indiska småproducenterna.

Indiens mejerisektor är ytterst betydelsefull när det gäller att skapa sysselsättning och inkomster för småbönder, särskilt för dem som inte själva äger någon mark. Trots det har europeiska osttillverkare varit benhårda på att inte acceptera bestämmelser som skulle skydda de fattiga.

År 2007 – när förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien inleddes – menade Europeiska mejeriföreningen, EDA, att de indiska myndigheternas avgifter på importerade produkter var "orealistiskt höga". Men kritiker till EU:s handelspolitik menar att ett slopande av sådana avgifter skulle leda till att indiska småbönder inte skulle klara konkurrensen, eftersom importerade produkter från EU ofta subventionerats och kan säljas billigare än inhemska produkter.

Handelsanalytiker säger att EU har ett intresse av att inkludera mejeriprodukter i överenskommelsen med Indien på grund av den kris som drabbat många mjölkproducenter i Europa, där de får allt mindre betalt för sina produkter. I och med krisen införde EU i januari 2009 återigen subventioner för exportörer av smör, ost och mjölkpulver – subventioner som togs bort 2007 eftersom de hade kritiserats eftersom de slagit så hårt mot bönder i fattiga länder vars marknader översvämmades av billiga europeiska produkter.

– I ett försök att kompensera för de problem som europeiska mjölkbönder ställs inför hemma är EU nu väldigt ivriga att få tillgång till så stora marknader som möjligt. Det är uppenbart att det inte handlar om någon rättvis konkurrens, säger Paul Goodison på European Research Office, en organisation som granskar handelsrelationer.

EU och Indien har beslutat om en målsättning om att ta bort 90 procent av avgifterna på varuhandeln dem emellan vid en eventuell överenskommelse. Förhandlare försöker få till en uppgörelse lagom till ett toppmöte mellan EU och Indien i oktober i år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Papperslösa pakistanier utvisas från EU

Samtidigt som Pakistan genomlider en av de värsta humanitära katastroferna i modern tid har EU:s beslutsfattare slagit fast att pakistanier som nekats asyl i Europa ska skickas tillbaka till hemlandet.

Fria Tidningen

Förbjudna tortyrinstrument i Europa

Ett amerikanskt företag medger nu för första gången att man exporterat tortyrinstrument till Europa. Detta trots att utrustningen i fråga, som syftar till att skada fångar genom elstötar, uttryckligen är förbjuden inom EU.

Fria Tidningen

Ökad militarisering av EU:s gräns

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex har vänt sig till vapentillverkare för att ta reda på hur deras produkter kan användas för att förhindra asylsökande att nå Europa.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu