Fria.Nu

Nya indianuppror i Bolivia

Än en gång blossar konflikten upp mellan indiangrupper och regeringen i Bolivia. Fram till nu har missnöjet varit störst bland bönder och arbetare från de dominerande ursprungsfolken Quechua och Aymará, men nu har oroligheterna spridit sig även till östra delen av landet.

Departementen Pando och Santa Cruz var fram till bara några decennier sedan två mycket otillgängliga och eftersatta regioner. I dag har trävaruindustrin, boskapsranscher och oljefyndigheter förvandlat dem till starka tillväxtekonomier. Men ursprungsbefolkningen har inte tjänat något på exploateringen av land och naturresurser och i slutet av april inleddes en massiv blockad av alla vägförbindelser till och från regionerna.

Talesmän för Guaranìfolkens samarbetsorganisation, APG, har framfört krav på erkännande av landrättigheter, sanering av miljöförorenade områden, nationalisering av oljefyndigheter och ekonomiskt stöd till ursprungsbefolkningen. Samtidigt riktar de skarp kritik mot ledande gummi- och kastanjproducenter som anklagas för att kränka ursprunsbefolkningens rättigheter.

Inledningsvis rapporterades ockupationer av flera oljefält, men detta tillbakavisades av oljebolagen. APG har dock antytt att detta kan komma att genomföras om inte kraven hörsammas inom de närmaste veckorna.

Händelserna i de östra regionerna innebär ytterligare press mot den bolivianska regeringen, som redan var hårt ansatt av landets största fackförening, COB. Efter att förhandlingarna mellan regeringen och arbetstagarorganisationen brutit samman utlyste COB en generalstrejk med början i första maj. Situationens allvar understryks av att det nationella människorättsorganet, justitieombudsmannen och journalistförbundet. De har alla en medlande roll sedan revolten hösten 2003 och har gjort ett gemensamt uttalande där de kritiserar regeringen för dess oförmåga att tillmötesgå rättmätiga krav annat än under stark påtryckning.

Men trots att hans föregångare jagades ut ur landet tycks president Carlos Mesa inte frukta samma öde. Regeringen anstränger sig för att återuppta dialogen med COB och indianorganisationerna, men har de senaste veckorna gjort klart att man inte ska ge efter för en högljudd minoritets krav. Opinionsundersökningar visar nämligen att sex av tio bolivianer stöder regeringen, något som fått statsministern José Galindo att dra slutsatsen att de protesterande bönderna och indianerna inte representerar folket.

Nu återstår att se om detta är tillräckligt. Regeringen Mesa har inte fått sitt mandat genom val och det kan ifrågasättas hur representativ en opinionsundersökning genomförd av en dagstidning är. Särskilt i ett land där en majoritet av befolkningen inte är läskunnig.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Osäkert lugn i Bolivia

Just nu är det lugnt i Bolivia. Men Bolivia har problem med ekonomin. Det kan göra landet oroligt. En del människor i Bolivia vill ta upp ett gammalt bråk med Chile.

Bolivia tillfälligt lugnt

Efter oroligheterna som kulminerade i och med den bolivianska presidentens avgång i oktober förra året, tycks den nya regeringen ha lyckats i sina försök att dämpa motsättningarna i landet. Men även om det för närvarande råder relativt lugn hotar den ekonomiska krisen att än en gång driva folket ut på gatorna i protest.

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2023 Fria.Nu