• Gratisappen Safetipin visar hur trygg en plats upplevs av andra kvinnor och har olika funktioner så som larm och spårning. "En stad blir trygg först när kvinnor kan besöka alla offentliga platser utan att känna rädsla", säger utvecklaren Kalpana Viswanath.
Fria Tidningen

Mobilapp gör städer säkrare för kvinnor

Många tusentals indiska kvinnor använder numera en mobilapp där de kan ge tips och varna varandra om offentliga platser som upplevs som otrygga efter mörkrets inbrott.

Gratisappen Safetipin har laddats ner av 85 000 användare som främst bor i indiska storstäder, men också av kvinnor i Manila, Nairobi, Jakarta och Bogota. Med hjälp av appen skickas en varning när kvinnor närmar sig offentliga platser som andra har klassats som otrygga.

– Trygghet är en social fråga. En stad blir trygg först när kvinnor kan besöka alla offentliga platser utan att känna rädsla, vilket också ger dem sociala och ekonomiska möjligheter, säger Kalpana Viswanath, som deltagit i arbetet med att utveckla Safetipin.

Kalpana Viswanath deltog nyligen i World Urban Forum, en konferens arrangerad av UN Habitat, FN:s organ för stadsutveckling. Mötet i Kuala Lumpur lockade representanter från 165 länder och avslutades med att en deklaration undertecknades, vilken slår fast att världens städer ska vara öppna för alla. Det ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen, där en av målsättningarna är att alla städer ska vara inkluderande, trygga motståndskraftiga och hållbara till 2030.

Världens städer fortsätter att växa och går ofta i bräschen för den ekonomiska utvecklingen, och inte minst av det skälet måste de även vara trygga för kvinnor.

Men dit är vägen fortfarande lång.

Organisationen Plan International har gjort en studie som bygger på intervjuer med över 1 000 tonårsflickor i fem storstäder, vilken visar att rädslan för att utsättas för sexuella övergrepp är ett mycket omfattande problem.

I både Delhi och Lima uppgav mycket få av de tillfrågade att de alltid känner sig trygga när de reser inom kollektivtrafiken eller befinner sig på offentliga platser, medan nästan hälften av flickorna i Kampala sade sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier inom kollektivtrafiken.

Safetipin ger användarna möjlighet att bland annat rapportera om hur upplysta vissa platser är efter mörkrets inbrott, hur många människor och andra kvinnor som rör sig på platsen vid en viss tidpunkt, och huruvida det finns väktare eller poliser i närheten. En annan del visar vilka offentliga kommunikationer som är tillgängliga – samt hur trygg eller otrygg platsen generellt upplevs av andra kvinnor.

Genom appen lämnas även tips om den säkraste vägen mellan olika platser, vilket också bygger på andra användares uppgifter.

Kalpana Viswanath berättar att hon själv brukar aktivera appens spårningsfunktion i samband med att hon reser taxi sent på kvällen i sin hemstad Delhi, vilket gör det möjligt för hennes man att hela tiden ha koll på taxins position.

De flesta användare är yngre kvinnor. Enligt Kalpana Viswanath blir trygghetsfrågorna ofta ett stort bekymmer för kvinnor när de blir mer självständiga. Många kvinnor som flyttar in till städer använder sig av appen för att kontrollera vilka stadsdelar som upplevs som mer trygga än andra.

Safetipin har även bidragit till att många platser i städer blivit fotograferade på kvällar och nätter, för att dokumentera omgivningar som upplevs som särskilt otrygga. Genom detta har tusentals offentliga platser i Delhi blivit uppmärksammade, och myndigheterna har tvingats agera för att förbättra belysningen.

I Bogota har Safetipin i samarbete med lokala myndigheter dokumenterat långa sträckor av cykelbanor som upplevts som för mörka, och som sedan har åtgärdats med ny belysning.

Plan International understryker samtidigt att flickor och kvinnor allt för ofta blir underprioriterade i de trygghetssatsningar som genomförs i världens växande städer.

– Flickor i städerna upplever både ökade risker och fler möjligheter. De drabbas av sexuella trakasserier, utnyttjanden och otrygghet. Samtidigt har de också större möjligheter att få en utbildning, vara politiskt aktiva och de löper en lägre risk att bli bortgifta i för tidig ålder, säger Alana Livesey, som är global chef för Plan Internationals program för säkrare städer för flickor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2024 Fria.Nu