Debatt


Andreas Ekfrost
  • Aktionsgruppen Tomma Burar befriade bland annat en lax från en odling, men enligt rätten befann sig inte djuret i nöd, skriver Andreas Ekfrost.
Fria Tidningen

Dömda för fritagning av djur i fångenskap

Djurskyddslagarna måste ligga i framkant gällande djurens frihet för att det ska ske en attitydförändring i samhället gällande djurens lidande, skriver Andreas Ekfrost.

Tomma Burar räddar en lax och fyra kalkoner från liv i lidande och en säker död. Animal Freedom dokumenterar vanvård på en minkfarm i Norge. Detta är fel enligt lagen. Omtanke för djur straffas och djurplågeri belönas med skadestånd.

Den 4:e oktober stod fem personer från gruppen Tomma Burar åtalade för stöld och egenmäktigt förfarande. De hade varit inne på en kalkonfarm och tagit fyra kalkoner vid ett tillfälle och simmat ut till en fiskodling och fritagit en lax vid ett annat. För detta dömdes två av dem till en månads fängelse och två av dem till böter på sammanlagt 6900 kronor. Dessutom ska de gemensamt betala skadestånd på 3885 kronor och 4000 kronor till Brottsofferfonden.

Enligt gruppen och deras advokater var agerandet inte ett brott eftersom det handlade om civil olydnad för att uppmärksamma den omoraliska behandlingen vi utsätter djur för. Etolog Lena Lindström säger att djurhållningen på gårdarna strider mot djurskyddslagens fjärde paragraf (4§ Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt). Djuren utsattes för onödigt lidande utan möjlighet till naturligt beteende och skulle med säkerhet dödas. Gruppen handlade därför i nöd för att rädda djurens liv.

Tingsrättens ansåg dock inte att gruppens agerande var av nöd. Djur ska i lagens mening betraktas som lös egendom. För att nöd ska föreligga måste det är en fara för liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat intresse. Djur ingår inte i dessa kategorier. Det strider inte mot lagen att behandla djuren illa så länge man följer den djurskyddslagstiftning som finns, hur bristfällig den än må vara.

Martin Smedjeback som var en av de åtalade gav sin syn på domen och säger såhär: “Vi i Tomma burar blev inte förvånande av domen men samtidigt är det tragiskt att enligt vår lag så är djur i princip rättslösa. Uppenbarligen behövs det en reform av svensk lagstiftning där djur ges ett värde som långt överstiger det som egendom har.”.

Martin gör också jämförelsen med hur det sett ut i historien när civil olydnad använts. Moralen utvecklas och han hoppas på att vi i framtiden kommer att blicka tillbaka på dagens djurindustri med avsky.

I Norge var det nyligen rättegång mot djurrättsaktivister från Animal Freedom. En grupp på fyra personer tog sig 2013 in på en minkfarm för att dokumentera vanskötsel. Deras bilder visar djur som har avbitna ben, ligger döda eller är svårt vanskötta. På grund av att de varit inne och dokumenterat dömdes de 2013 till 30 dagars fängelse för inbrott. Då slapp de att betala ersättning, men ägaren till farmen överklagade domen till den norska motsvarigheten till hovrätten. Där dömdes de att betala skadestånd på 553 557 norska kronor. Skadeståndet skulle täcka rättegångskostnader och omfattande tester på minkarna för att säkerställa att de inte smittats av besökarna.

Samhället tycks inte vara redo för att ta ett nästa steg i moralisk utveckling. Fler och fler människor får upp ögonen för det absurda i att hantera djur som det görs inom industrin där djuren reducerats till ekonomiska objekt utan rättigheter eller moraliskt värde. För att moralen ska kunna komma framåt måste det finnas eldsjälar som vågar driva frågan framåt och är beredda att ta straffet från en förlegad lagstiftning. Djurskyddsregler måste utmanas för att det ska bli diskussion om förändring. Folk måste uppmärksammas om djurens förhållande för att inse att även de bör omfattas av rättigheter samt moraliskt och lagligt skyddsnät som är långt mer omfattande än vad det är idag.

Både Tomma burar och Animal Freedom har fått stort stöd från folk som har följt deras rättegångar. Man står inte ensam som djurrättsaktivist, säger Martin, man backar upp varandra när det behövs, vilket är ett styrkebevis för djurrättsrörelsen. Rune från Animal Freedom säger: Vi ger oss aldrig förrän sista buren är tömd.

Kampen för att befria djuren från lidande fortsätter.

Fakta: 

Andreas Ekfrost är skribent på Supervegobloggen.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Fria.Nu