• Lokalinvånare tar sig runt med båt i ett av de översvämmade områdena, Morigaon-distriktet i den indiska delstaten Assam.
Fria Tidningen

Humanitär kris hotar efter översvämningar i Sydasien

Miljontals människor har drabbats av de översvämningar som påverkat stora områden i Sydasien. Hjälporganisationer varnar nu för att en humanitär kris hotar i de drabbade regionerna i Nepal, Bangladesh och Indien.

Minst 700 personer uppges ha mist livet efter översvämningarna, som har spolat bort mängder av byggnader och förorsakat jordskred. Miljontals människor har drabbats i Nepal, Bangladesh och Indien, där många har tvingats överge sina hem och många andra lever i en mycket utsatt situation utan tillgång till vare sig el eller mat. 

I vissa områden har vattnet nu börjat sjunka undan, men floderna är fortfarande överfyllda. Enligt hjälporganisationer har många tagit sin tillflykt till enkla läger där situationen är mycket svår. 

Vägar och järnvägslinjer har drabbats hårt, tusentals skolor har tvingats stänga och översvämningarna har även slagit mot sjukhus och vårdcentraler som inte längre kan hjälpa människor som drabbats av vattenburna sjukdomar. 

– Detta är snabbt på väg att bli den värsta humanitära kris som drabbat regionen på flera år. Det krävs snabba insatser för att bemöta de växande behoven hos de miljontals människor som drabbats av dessa förödande översvämningar, säger Martin Faller, som är biträdande chef för Internationella Rödakorskommitténs Asienavdelning. 

Enligt honom riskerar miljontals människor att drabbas av brist på mat, samtidigt som sjukdomar kan bryta ut på grund av förorenat vatten. Biståndsorganisationen Oxfam uppger att det råder stor brist på rent dricksvatten, mat, härbärgen, filtar, hygienprodukter och solpaneler. 

Enligt myndigheterna i Bangladesh har mer än en tredjedel av landet drabbats av översvämningarna. Flodvattennivåerna i flera av landets stora städer stiger fortfarande, och leder till att fler områden hela tiden blir översvämmade. 

I flera av landets floder är vattennivåerna nu ännu högre än de var 1988, då landet drabbades av de värsta översvämningarna i modern tid. Katastrofmyndigheten i Bangladesh uppger att mer än en halv miljon människor i landet har drabbats av översvämningarna. Bönderna har drabbats allra värst och jordbruksdepartementet uppger att upp emot en halv miljon hektar åkermarker har spolats bort av vattenmassorna. 

Jordbrukaren Abdul Hamid från distriktet Rangpur berättar att hela hans risodling nu är förstörd. 

– Jag vet inte hur jag ska klara denna förlust, säger han och påpekar att även hans hus blivit förstört i katastrofen. 

I Indien uppges hela elva miljoner människor ha drabbats av översvämningarna, i fyra av landets nordliga regioner. Detta samtidigt som Indiens meteorologiska institut varnar för att ytterligare nederbörd är att vänta de kommande dagarna. 

I Nepal har många regioner förblivit avskurna, med brist på mat, vatten och el. Tusentals människor har tagit sin tillflykt till bland annat skolor och tempel. Landets myndigheter menar att de stora mängder åkermark som spolats bort riskerar att få en lång negativ inverkan på den ekonomiska situationen i landet. 

Forskare menar att de förödande översvämningarna förvärrats på grund av klimatförändringar. 

– De hänger definitivt samman med förändringarna av monsunen, säger Saleemul Huq, vid International Centre for Climate Change and Development, ett center som är knutet till ett universitet i Dhaka. 

Sydasiens länder har redan tidigare drabbats hårt av förändrade väderförhållanden, som lett till både ökad nederbörd och fler torkor, översvämningar och tropiska stormar. 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Fler ledande politiker gripna i Bangladesh

Den militärstödda övergångsregeringen i Bangladesh fortsätter att gripa ledare för landets stora partier och anklaga dem för korruption. Utvecklingen i landet tyder inte på att demokratin snart kan komma att återupprättas.

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2022 Fria.Nu