Rojin Pertow

Inledare


Rojin Pertow
  • NMR har varit inblandade i en rad våldsamma attacker, som den mot antirasistiska demonstrationen i Kärrtorp 2013.
Fria Tidningen

Förbjud nazistisk organisering

Förbud mot nazistisk organisering är det enda sättet att helt säkert slippa fascism och nazism i offentligheten, skriver Rojin Pertow angående Nordiska motståndsrörelsens ansökan om att få medverka under Almedalsveckan.

Man borde bli rädd, upprörd, bestört. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) har ansökt om att få medverka under Almedalsveckan under yttrandefrihetens flagg. ”Vi på Almedalsveckan har inga mandat att säga nej”, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan till SVT.

NMR har ansökt om en plats i anslutning till det officiella arrangemanget för att kunna hålla tal och sprida propaganda. Polisen kan välja att avslå ansökan av säkerhetsskäl men enligt polisens kontaktperson Anders Rådbjer kommer ansökan att godkännas.

Grundlagen och yttrandefriheten über alles heter det, men bara mätt i absoluta tal och inte i procent, då man med största sannolikhet kan visa att nazisternas utrymme kränker andra gruppers utrymme.

Eller för att vara så tydlig att till och med en femåring förstår: NMR är en antidemokratisk gruppering vars existens går ut på att utrota andra grupper. ”Deras” yttrandefrihet kränker andra gruppers dito i och med både explicita och implicita hot om våld. De är fascister, rasens renhet och nationens storhet är deras existensberättigande. De är dömda våldsverkare, tre av dem häktades nyligen misstänkta för flera bombdåd mot vänsteraktivister och flyktingar i Göteborg.

Men man blir bara matt, knappt ens förvånad. Så var nazisterna välkomna i det parlamentariska rummet också. Och varför skulle de inte vara det? Yttrandefriheten omfattar som sagt även dem. Problemet är inte den grundlagsskyddade yttrandefriheten. Problemet är att fascistisk organisering överhuvudtaget är tillåtet i Sverige. Så länge de enligt lag kan organisera sig fritt finns det ingen egentlig mekanism som hindrar dem från att infiltrera samtliga av samhällets demokratiska institutioner.

När ska vi säga stopp, hit men inte längre? Hur bestämmer vi vad som är nog? Vi kan inte förlita oss på lagen som i grund och botten tillåter fascism för att bekämpa fascister. Så länge det endast är moraliskt förkastligt att vara nazist/fascist och inte direkt olagligt finns inget reellt skydd mot dem.

Hets mot folkgrupp, hot och våld är olagligt. Under dessa rubriker kan många av nazisternas aktiviteter och symboler kvala in. Men inte deras själva organiserande, för samtidigt som vi lever under den liberala devisen att ord och idéer är mäktiga vapen så erkänner vi inte att nazisters själva existens utgör ett hot mot stora delar av befolkningen.

Vilka som är oönskade element enligt nazister behöver knappast någon påminnas om, men ändå påminns vi om det med jämna mellanrum när enskilda individer såväl som etablerade organisationer inte längre vågar vistas och yttra sig i offentligheten. Så sent som för några veckor sedan la Judiska föreningen i Umeå ned sin verksamhet till följd av nazistiska hot från just NMR.

Förbjud nazistisk organisering. De har inget att göra i ett övrigt demokratiskt samhälle. De underminerar snarare demokratin. Det har fungerat utmärkt i Tyskland att förbjuda, varför inte även här?

Att tillåta organiseringen men inte dess uttryck, om det tar sig formen av hets mot folkgrupp, är fegt och tandlöst. Det sänder signalen om att nazism i sig, som ideologi, är oproblematiskt. Då sitter vi plötsligt i en situation där de tar till andra knep än att ge sig på folk handgripligen. De tar sikte på demokratiska fästningar, minglar med parlament och media, raggar röster. Parallellen till nazi-Tyskland blir förstås övertydlig. Hitler använde sig också av demokratin för att förgöra den.

I hela detta debacle är det mest nedslående att nazisterna är de med tydligast ideologisk agenda just nu. De vet vad de vill ha och hur de ska få det medan resten vädjar om medmänsklighet istället för att helt enkelt förbjuda våldsam, mordisk och odemokratisk organisering.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu