Fria Tidningen

Konferens lyfter kyrkors roll i försoningsprocess

I måndags inleddes en internationell urfolkskonferens i Trondheim. Målet med konferensen är att sprida kunskap och erfarenheter från försoningsprocesser mellan urfolk och majoritetsbefolkningar och om kyrkornas roll i det arbetet.

Svenska kyrkan är en av arrangörerna till konferensen och representeras av Samiska rådet i Svenska kyrkan. Konferensen arrangeras tillsammans med de lutherska systerkyrkorna i Norge och Finland samt med Kyrkornas Världsråd och samlar cirka 150 personer från hela världen, och många urfolk finns representerade. Sylvia Sparrock är ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan. Hon säger i ett pressmeddelande:

– Respekten för urfolksrättigheter är något som urfolk kämpar med varje dag. En viktig del av detta är att stater erkänner de övergrepp som skett historiskt och som sker mot urfolk än i dag, och att erkännandet leder till ett förändrat förhållningssätt. Stater måste göra upp med sitt koloniala förflutna för att kunna gå vidare och urfolkens erfarenheter måste erkännas.

Hon säger också att konferensen är viktig för att urfolk ska kunna samlas och diskutera försoningsfrågor och modeller som för arbetet framåt.

Svenska kyrkan har under våren publicerat en vitbok om kyrkans historiska relation till samerna. I den redovisar kyrkan de kränkningar och orättvisor man gjort sig skyldig till gentemot samerna och granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet. Vitboken har producerats i samarbete med institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet och består av ett 30-tal artiklar på 1 200 sidor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2024 Fria.Nu