Pella Larsdotter Thiel

Krönika


Pella Larsdotter Thiel
Landets Fria

Hylla myllan i Jämtland

Jorden – eller myllan – är full av liv på det mest obegripliga vis: en handfull vanlig matjord innehåller fler levande organismer än alla människor som någonsin har funnits. Samarbetet med dem ger oss det mesta av allt vi behöver. Men kanske vi har glömt myllan? Åtminstone misshandlar vi den å det grövsta. De senaste 150 åren har över hälften av världens matjord runnit ner i haven. Myllan försvinner 10–40 gånger snabbare än den återbildas. Forskaren John Crawford från universitetet i Sydney menar att med nuvarande jorderosion har vi matjord i 60 år till. Vi kan med andra ord prata om peak soil – mycket allvarligare än peak oil, eftersom myllan är betydligt svårare att leva utan än oljan. För att uppmärksamma situationen har FN utlyst år 2015 till International year of soils.

Det är lite motsägelsefullt att vi skulle tappa bort myllan så i vår kultur; själva ordet kultur kommer ju från myllan. Det har sin rot i latinets colere som betyder både att plöja och att ta hand om, vårda och vörda. Nu behöver vi snabbt ställa om till att vörda mer än att plöja. Detta borde vara prio ett i alla beslut som rör brukandet av jorden. Det finns ett stort behov av att undersöka och pröva nya metoder att bruka jorden på ett respektfullt sätt, så att den kan ta hand om oss.

Omställningsnätverket har översatt Year of soil till ”Hylla myllan” och vi uppmärksammar detta med en konferens den 6–8 november. Konferensen har landat i Jämtland och Åre/Undersåker, där mycket innovativ verksamhet kopplad till myllan har startat. Bland annat finns här ett nordiskt kunskapscentrum i det globala Holistic managementnätverket, vars idé är att betande djur är absolut bäst på att återställa matjordens hälsa och binda kol i marken. Detta och många andra exempel på regenerativt jordbruk presenteras på konferensen, som samordnas med Åre sustainability summit. Självklart bjuds också på pepp med fokus på resiliensen i våra liv och omställningsgrupper, stärkande samtal och kommunikation och verktyg för ditt lokala engagemang.

Jag tänker på hela idén om lokal omställning som ett sätt att hylla myllan, att utgå från sin plats för att hantera utmaningar som är globala. Filosofen Edward S Casey har beskrivit vad det är att ha en kultur som ”att bebo en plats tillräckligt intensivt för att bruka den – att ta ansvar för den, svara inför den, ta hand om den med omsorg.” Trots att omställningen är lokal så upplever åtminstone jag ett behov av att träffa andra i samma situation, med liknande men också skilda erfarenheter. Därför ser jag mycket fram emot att komma till Jämtland i november och fylla på energi tillsammans med omställare från hela landet. Hoppas du också gör det!

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu