• “Världens lungor” kallar FN Afrikas regnskogar. Majoriteten, enligt vissa källor nära 90 procent, av kontinentens ursprungliga regnskogar är i dag borta på grund av skogsskövling. Nu hävdar vissa att bambuodlingar är en lösning, men många är också kritiska. Foto: Frida Bengtsson/Greenpeace/TT
  • Faktaruta
Fria Tidningen

Bambuodlingar ska ersätta skövlade skogar

Afrikas skogar minskar snabbt i storlek i takt med att kontinenten industrialiseras och företag tar över marker som tidigare var allmänna. Men nu för företag fram bambuodling som ett miljövänligare alternativ till timmerindustrin.

Varje år skövlas Afrikas skogar i en omfattning som motsvarar ungefär Schweiz yta, enligt nyhetssajten Environmental News Network. FN:s miljöprogram Unep har slagit fast att det försvinner närmare fyra miljoner hektar skogar på kontinenten varje år – en avskogning som är dubbelt så snabb som det globala genomsnittet.

Den snabba utvecklingen har lett till en marknad där vissa företag nu väljer att satsa på snabbväxande bambu. Det multinationella företaget EcoPlanet Bamboo har expanderat i Afrika och vill föra fram bambu som ett alternativ till den timmerindustri som för närvarande främst satsar på att fälla träd i naturskogar. Företaget bedriver verksamhet i Sydafrika, Ghana och i Nicaragua.

EcoPlanet Bamboo menar att en kommersiell satsning på bambu kan vara ett värdefullt bidrag i satsningen på att motverka de negativa effekter som avskogningen haft på stora delar av kontinenten.

– Om den odlas på rätt sätt och på platser som inte kan användas för annat så kan bambu medverka till att återskapa utarmade ekosystem. Den kan även minska jakten på de naturskogar som finns kvar, säger EcoPlanet Bamboos vd Troy Wiseman.

Den åsikten delas av vissa afrikanska miljövänner. En av dem är Happison Chikova från Zimbabwe, som studerat miljövetenskap vid Midlands State University.

– Bambu kan bidra i kampen mot klimatförändringarna genom att absorbera utsläpp av koldioxid, men kan även användas som ved, vilket kan minska trädfällningen.

Happison Chikova menar att bambu även kan användas till att bygga enklare bostäder, vilket även det skulle kunna minska fällningen av vanligt timmer.

Andra aktivister menar dock att satsningarna på bambu även kan få negativa konsekvenser.

– Tanken på bambuplantager är bra. Men fattiga afrikaner kan lockas till dessa satsningar i syfte att tjäna pengar, och därigenom överge sina odlingar av livsmedel – vilket innebär en risk för matbrist, säger den zimbabwiske människorättsaktivisten Terry Mutsvanga.

Terry Mutsvanga menar att det finns en risk för att små familjejordbruk ersätts av bambuodlingar som drivs av utländska bolag som främst är intresserade av export. Den välkände miljöaktivisten Nnimmo Bassey, chef för tankesmedjan Health of Mother Earth Foundation i Nigeria, delar oron.

– Plantager ägs inte av de svagaste i samhället. De ägs av företag eller rika personer som har starka ekonomiska, och ibland även politiska, kontakter. Detta kan innebära att sårbara bönder tvingas flytta och bli av med sin försörjning, varnar han.

Nnimmo Bassey håller heller inte med om att bambuodlingar är ett bra sätt att motverka skövling av skogar.

– Ingen kan på allvar mena att bambu skulle kunna fungera som ett botemedel mot avskogning. Om vi är överens om att skogar är platser med en rik biologisk mångfald så står det klart att plantager inte är samma sak.

Redan nu odlar dock många afrikanska småbönder bambu för olika ändamål. I den zimbabwiska staden Chipinge har exempelvis en lokal kvinnogrupp fått stöd av Internationella fonden för jordbruksutveckling, Ifad, för att odla bambu. FN-organet Ifad menar att det finns många användningsmöjligheter med bambu och har beskrivit materialet som ”den fattiges timmer”. Ifad har även påpekat att bambu kan användas till att tillverka allt ifrån båtar och köksredskap till skor.

EcoPlanet Bamboo har inlett en satsning i Ghana där bambu ska odlas på drygt två tusen hektar mark, medan man i Sydafrika är på väg att skapa en bambuodling på marker där det tidigare odlades ananas. Enligt företaget är det inte aktuellt att använda sig av marker som istället skulle kunna användas för att odla mat.

– Vi förvandlar utarmade jordar till frodiga ekosystem med årliga skördar, säger Troy Wiseman.

Fakta: 

Bambu

Bambu är ett sorts gräs som växer i alla slags klimat.

Vid bambuodling behövs inga bekämpningsmedel eftersom växten är mycket tålig och dessutom antibakteriell.

Bambu beskärs istället för att skördas med roten, vilket gör att de snabbt kan växa upp igen. Den är också en av de växter som växer snabbast i världen och kan växa mellan tre till fem centimeter i timmen.

Om bambu behandlas rätt blir det ett slags hårt trä som både är lätt och hållbart. I tropiska regioner används det ofta i huskonstruktioner.

Källa: Allt om Vetenskap

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Lyckad landockupation i Namibia

40 000 ansökningar om mark blev resultatet av fredagens aktion - den största fredliga massaktionen sedan självständigheten.

Fria Tidningen

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2023 Fria.Nu