Malin Bergendal

Inledare


Polisen

  • Den 1 juli 1948 fick polisen rätt att tala med allmänheten på gatan.
Fria Tidningen

Vad behöver vi polisen till?

Tre lingon som poliser i glesbygden? Nej tack! Vill vi avlasta polisen finns det bättre sätt, skriver Malin Bergendal.

Polisen klarar upp 16 procent av alla brott, skriver Brå. Det låter inte så mycket, och det tycker inte intresseorganisationen Säkerhetsbranschen heller. De vill gärna hjälpa till, skriver de i ett brev till justitieministern, ett pressmeddelande och en debattartikel som publiceras i flera tidningar ungefär nu.

Säkerhetsbranschen hävdar att polisen sysslar med för mycket onödigt, som att ta hand om bortsprungna katter, sätta upp stängsel runt gamla gruvhål och transportera fångar och psykiskt sjuka. Ja, onödigt är det inte, men Säkerhetsbranschen tycker inte att det behöver vara polisen som gör det. Om polisen kunde överlämna sådana uppgifter till vaktbolagen skulle de få tid att klara upp brott, menar de.

Tja, varför inte låta vaktbolagen sätta upp stängsel och ta hand om djur? Men frågan är vilka problem det skulle lösa. Skulle de konkurrera med lägre priser, och hur skulle det se ut – lägre löner och billigare stängsel?

Och är transport av fångar och psykiskt sjuka en enkel uppgift som polisen lika väl kan lämna över till Tre lingon? Det måste ju kunna handla om desperata och förtvivlade människor som inte alls vill bli transporterade och kanske rent av kan ta till våld.

Men potentiellt våld är inte ett hinder för Säkerhetsbranschen – de hävdar nämligen att polisens våldsmonopol är en myt. Därför tycker de också att bevakningsföretagen kan agera polis i glesbygden. Det skulle bli tryggare för glesbygdsborna än i dag, menar de.

Förslaget ligger bara ett myrsteg från en privatiserad polismakt, och trygghet är inte vad jag kommer att tänka på. Inte heller transparens.

En sak kan de dock ha rätt i: polisens arbete skulle kunna fokuseras bättre. Men hellre än att låta vaktbolagen göra polisens jobb kan vi fråga oss: vad behöver vi polisen till? Finns det något som de gör i dag som skulle vara bättre att låta bli?

Polisen behövs till mycket. Förutom allt det som Säkerhetsbranschen vill att vaktbolagen ska ta över behövs de bland annat för att förhindra övergrepp – och utreda de fall där övergreppen ändå har skett. Verkliga övergrepp, som rån, våldtäkt, inbrott, maktmissbruk, misshandel och så vidare. I den bästa av världar kommer sådant inte att ske och ingen kommer att behöva stoppa det, men dit är det långt, kanske oändligt långt.

Däremot behöver vi inte polisen för att hindra människor från att göra saker som de själva har valt och trivs med. Ännu mindre behöver vi att polisen själv begår övergrepp. Det förekommer som bekant att poliser trakasserar och misshandlar människor och ägnar sig åt olaga romsk släktforskning på betald arbetstid, för att nämna några exempel. Det kan vi definitivt klara oss utan.

Om polisen upphörde med all verksamhet som kan avvaras eller är direkt brottslig, hur mycket tid skulle då frigöras till det som verkligen behöver göras? Hur mycket fler brott skulle de klara upp? Det vore intressant att ta reda på. Och jag tror att det, till skillnad från Säkerhetsbranschens förslag om privatiserad polis i glesbygden, skulle kännas tryggare för betydligt fler.

Fokusfrågor

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu