Gruvbolag polisanmäls för skadegörelse | Fria.Nu
  • Lars Isaksson visar en av de döda skogsplantorna.
Fria Tidningen

Gruvbolag polisanmäls för skadegörelse

Vid två tillfällen provborrade bolaget Jokkmokk iron mines på privat mark utan godkänd arbetsplan. Efter flera års förhandlingar med Bergsstaten erbjöds markägarna drygt 9000 kronor för att återplantera de hundratals skogsplantorna som har förstörts. Då rann bägaren över för Lars Isaksson som nu har valt att polisanmäla bolaget.

Det var år 2010 som gruvbolaget skickade ut en arbetsplan för godkännande av provborrning till fastighetsägarna vid Björkholmen, drygt fem mil väster om Jokkmokk. Bolaget fick godkänt och gav sig vid två tillfällen ut med skogstraktor med borriggar och fyrhjulingar för att prospektera efter järnmalm i området.

Med sex borrhål och hundratals förstörda 15-åriga skogsplantor skulle det visa sig att bolaget hade skickat arbetsplanen till fel fastighetsägare.

Lars Isaksson, som är son till en av delägarna i skogsfastigheten Björkholmen 5:1 upptäckte skadorna och anmälde intrånget till Bergsstaten, som handlägger och beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

– De upptäckte att det hade skett ett misstag och att det var fel fastighetsägare som hade skrivit på arbetsplanen. Bolaget och Bergsstaten sa att vi ska komma överens om det och vi tänkte inte på att gå vidare med det då, säger han.

Jokkmokk iron mines erbjöd senare markägarna 20 000 kronor för att återbeskoga markerna. Men det erbjudandet tyckte inte Lars Isaksson var tillräckligt.

– De som i dag äger marken är alla över 80 år. Ska man lägga över ansvaret att återplantera på dem? Det är inte vårt ansvar att återställa det som har skadats. Det är bolaget som borde ta dit ett företag som återplanterar och sedan betalar för det.

Men det skulle inte sluta där, säger Lars Isaksson. Bergsstaten kom i juni i år med besked om att markägarna endast skulle få 9 160 kronor. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen i Umeå. Men förra veckan tog också Lars Isaksson beslut om att polisanmäla Jokkmokk iron mines för skadegörelse.

– Jag har levt i tron sedan 2011 att allt ska ordna sig. Det lät som att det aldrig behövdes en polisanmälan. Alla, Bergstaten, gruvbolaget och konsulten tyckte att det som hade gjorts var fel. Men när vi ska få 9 160 kronor och de vidhåller att ansvaret för att återplantera är vårt så tog jag beslutet att gå till polisen.

Lars Isaksson pekar på att det både handlar om att de vill att marken återställs utan att de behöver stå för arbetet eller kostnaden, att de ska ha ersättning för 15 års tillväxtbortfall av plantorna samt att de ska ha skadestånd för intrånget.

Förhoppningen är nu att polisen väljer att gå vidare med anmälan.

– Det skulle vara hemskt tragiskt om polisanmälan läggs ner. Vad ska vi göra då? Vi försöker bedriva ett grönt skogsbruk och vi hi har lagt ner blod, svett och ledig tid på det här.

Fria Tidningen har försökt nå ansvariga på Bergsstaten.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Myndighet varnar gruvbolag

Gruvboomen

Jokkmokk iron mines har flera gånger provborrat utan gällande arbetsplan. Nu varnar Bergsstaten bolaget.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu