Miljöpartiet bör ta ställning för naturens rättigheter | Fria.Nu
Fria Tidningen

Miljöpartiet bör ta ställning för naturens rättigheter

Miljöpartiet har chansen att åter framstå som ett visonärt grönt parti genom att ta ställning för naturens rättigheter, skriver en flera partirepresentanter och gröna debattörer inför helgens kongress.

En ny vision har börjat få fäste i världen. En vision som inte längre ser naturen som enbart en resurs eller en egendom att utnyttja. Istället kan vi tillerkänna våra ekosystem med dess växter, djur, vattendrag och landskapsformationer rättigheter på samma sätt som vi människor har rättigheter. Det grundar sig i en vetenskapligt baserad förståelse av hur allt hänger samman i levande system - av alltings ömsesidiga beroende, där de mänskliga rättigheterna balanseras och integreras inom den större helhet som naturens rättigheter utgör.

I en tid då vi kliver över planetens gränser på många områden; när isarna smälter, haven surnar, arter dör ut i en takt världen inte sett sedan dinosauriernas frånfälle, då kan vi inte fortsätta låtsas att vi ska kunna vända utvecklingen genom att skruva på styrmedlen. Vi behöver ändra spelreglerna för att rädda livet som vi känner det.

Även om naturens rättigheter ännu inte är ett etablerat begrepp i den politiska eller juridiska diskursen så är det inte längre ett perifert fenomen. Rörelsen för naturens rättigheter är en snabbt växande global rörelse som får alltmer gehör. Länder som Ecuador och Bolivia har redan införlivat rättigheterna i sin lagstiftning och flera amerikanska städer använder begreppet för att skydda sig mot den federala regering som annars ger företagen fritt spelrum att exploatera naturresurser på bekostnad av ekosystemens välmåga. Att naturen blir en egen juridisk person innebär ett kraftigt förstärkt miljöskydd: BP står t ex åtalat i Ecuador för brott mot naturens rättigheter i mexikanska Gulfen. En juridisk konsekvens av naturens rättigheter skulle vara att livsmiljöförstörelse – ecocide – blev åtalbart. Ända sedan 1970-talet har diskussioner förts om att införa ecocide som ett internationellt brott i Romfördraget, och under 2013 samlar ett medborgarinitiativ inom EU stöd för att EU ska kriminalisera ecocide.

I helgen samlas landets miljöpartister till kongress i Västerås och skall då anta ett nytt partiprogram. Det är här de tydliga och långsiktiga ideologiska perspektiven skall lyftas fram och sättas på pränt. Miljöpartiet kallar sig stigfinnare och menar att de utgår från en grön ideologi. Det borde därför, enligt vår åsikt, vara närmast självklart att Miljöpartiet tar ställning för naturens rättigheter och driver frågan aktivt. Yrkanden finns om att föra in naturens rättigheter i partiprogramstexten, men partistyrelsen vill avslå dessa yrkanden utan vidare kommentarer.

Vi menar att det vore ett stort misstag av Miljöpartiet att inte ta ställning för naturens rättigheter i partiprogrammet. Idag då snart sagt alla partier påstår sig vara gröna har Miljöpartiet här möjlighet att göra ett modigt, framåtsyftande och visionärt politiskt ställningstagande. Naturens rättigheter är en idé vars tid är inne!

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu