Sossarna fast i tillväxtmanin | Fria.Nu
Birger Schlaug

Synpunkten


Birger Schlaug
Fria Tidningen

Sossarna fast i tillväxtmanin

Socialdemokraterna tar kamp med moderaterna om att fler ska arbeta mer. Man kallar det arbetslinje. Själva begreppet är absurt. Dess innehåll än mer absurt: det gäller att arbeta så mycket som möjligt.

Historiskt har arbetarrörelsen åtminstone haft klart för sig att ett mål varit sänkt arbetstid, mer fri tid, ökad frihet och värdiga förhållanden även för dem som inte lever på kapital… Nu är målet tvärtom. Man konkurrer med moderaterna om att verka ”realistiska”. Herregud!

Kampen för sänkt arbetstid och mer fri tid sänktes av Mona Sahlin en gång i tiden. När hon nu lämnat partipolitiken så tar sossarna nästa steg: minska friheten och värdigheten för de som mest behöver den som mest. Sålunda har socialdemokraterna i Stockholms län nu krävt att ensamstående föräldrar och andra ska ges möjlighet (observera ordvalet!) att arbeta oregelbundna tider och på obekväma tider. Så skriver ett antal s-märkta kommunalråd i en debattartikel. Det behövs inga moderater när socialdemokraterna gör jobbet åt dem. Det är en gammal högerretorik.

Vad är det för arbetarrörelse som pratar positivt om sämre förhållanden för människor? Dagen efter det att de socialdemokratiska kommunalråd lovade möjlighet till sämre arbetsförhållanden – genom mer arbete på nätterna för de ensamstående mammor som inga andra arbeten kan få – så presenterades en ny undersökning som än en gång slår fast att det för de allra flesta är direkt ohälsosamt att arbeta på obekväma arbetstider.

Forskning visar inte bara på ett samband mellan sömnbrist och fetma, utan också att dygnsrytmstörning leder till sämre ämnesomsättning, minskad insulinproduktion och ökad risk för diabetes. Gamla hederliga klassjukdomar. Och var så säker, det är inte vi med goda inkomster och goda fria arbeten som lär åka på dem. Det är inte ens kommunalråden. Dessa skriver således att nattöppen förskola ”möjliggör för fler kvinnor att kunna jobba obekväma arbetstider, vilket leder till en högre inkomst och bättre pension”. Vad är det för arbetarrörelse vi föresetts med i detta land?

• Först ställer man sig bakom en pensionsreform som innebär att pensionerna sänks medan pensionsmäklare och fondägare kan skära guld med täljkniv på pensionsmarknaden.

• Sedan ser man till att låginkomsttagare betalar löjligt hög skatt på sin inkomst, medan höginkomsttagare kommer allt mer lindrigt undan.

• Slutligen vägrar man sänka arbetstiden – vilket leder till att arbetslösheten blir så hög att kvinnor med små barn ska jagas ut på nätterna för att kunna försörja sig.

Skälet till allt detta är att socialdemokraterna låter idén om den eviga tillväxten väga tyngre än människors livskvalitet och värdighet. Man har fastnat i tillväxtmanin. Man hjälper Svensk Näringsliv att reducera människan till en produktions- och konsumtionsvarelse vars uppdrag det är att hålla igång ett ekonomiskt hjul som ska snurra fortare och fortare. Dygnet runt.

Vore det inte hög tid att sätta ner foten och istället kräva att småbarnsföräldrar ska slippa arbeta oregelbundna tider och på obekväm arbetstid? Vad är det för arbetarrörelse som inte kräver stopp för delade turer och arbetstider som är direkt skadliga för både hälsan och det sociala livet? Istället vägrar man ta del av forskningen och mal på för att göra människor till slavar under ett ekonomistiskt tänkande. Som grädde på moset bidrar man nu till att åter skapa typiska klassjukdomar med motivet att ekonomin ska snurra så mycket som möjligt dygnet om. Moderaterna myser.

Förresten: vid införandet av maxtaxa på dagis så motiverade sossarna detta med att det var för barnenes bästa. Men den som granskar bakgrundsmaterielat till beslutet finner att skälet var ett helt annat: föräldrar skulle stimuleras att arbeta mer, längre tid på jobbet. Istället för att överkonsumera fri tid.

Fakta: 

<h2>Birger Schlaug är debattör och fristående krönikör för Fria Tidningen.</h2>

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu