Russeltribunalen slår fast att Israel utsätter palestinierna för apartheid | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria Tidningen

Russeltribunalen slår fast att Israel utsätter palestinierna för apartheid

Att använda apartheidbegreppet för att beskriva Israels politik gentemot det palestinska folket blir allt vanligare och det senaste åren har det kommit flera rapporter och uttalanden av FN-tjänstemän, jurister, forskare och organisationer som visar att det är relevant i sammanhanget. Det anses dock fortfarande kontroversiellt av somliga att benämna Israel som en apartheidstat, och då inte bara av ockupationsförsvarare utan även av grupper som jobbar för en rättvis fred. Diskussioner om detta pågår nu över hela världen och så även bland svenska organisationer och i svenska medier.

I början av november hölls Russeltribunalen för Palestina i Sydafrika och jag tror att slutsatserna som drogs där kommer att bidra till att fler använder apartheidbegreppet för att beskriva Israels politik mot palestinierna.

Russelltribunalen är en internationell folklig tribunal som liksom tidigare Russeltribunaler (för Vietnam 1966–67) och Latinamerika (1974–76) inte har någon juridisk status men väl en moralisk med en lång rad namnkunniga och erkända experter i juryn och bland vittnena. I juryn fanns bland annat den tidigare franske diplomaten Stéphane Hessel som varit med och tagit fram deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Mairead Corrigan Maguire från Irland som mottagit Nobels fredspris, Michael Mansfield, överrättsadvokat från Storbritannien, José Antonio Martin Pallin, domare emeritus i högsta domstolen, Spanien och den amerikanska författaren Alice Walker. Bland dem som hördes fanns en lång rad folkrättsexperter från Israel, Palestina och andra länder.

Frågan som ställdes var just huruvida ”Israels policy mot det palestinska folket är en överträdelse av förbudet mot apartheid i internationell lag”. Vittnesmålen handlade om palestiniernas vardag; om vägspärrar, murar och expanderande bosättningar på ockuperad mark och om beduinerna i Israel som diskrimineras och tvingas bort från sin mark. Efter två dagars vittnesmål kom juryns dom som var tydlig och klar: ”Israel utsätter det palestinska folket för en institutionaliserad regim uppgående till apartheid som den definieras enligt internationell lag.” Och man slår fast att den riktar sig både mot palestinier på ockuperad mark och inne i Israel.

Många kommer naturligtvis att vifta bort resultaten från Russeltribunalen och hänvisa till att de saknar juridisk legitimitet, men det blir svårt att bortse från deltagarnas expertkunskaper och egna erfarenheter. Som den respekterade sydafrikanska ärkebiskopen Desmond Tutu med lång erfarenhet från kampen mot apartheid i Sydafrika. Han vet vad han talar om och det blir starkt när han pekar på likheterna mellan de israeliska soldaternas behandling av palestinier med när han själv under apartheidtiden blev stoppad av vita unga män i uniform som bad honom att visa pass. ”Sydafrikaner vet att dessa handlingar skapar djupa sår som tar lång tid att läka såväl hos offer som hos förtryckare.”

Jag hoppas också att Russeltribunalen och behovet av den, sätter ljuset på att det internationella samfundet inte tar det ansvar man borde för att pröva Israels brott mot folkrätten och ställa dem till svars för dokumenterade övergrepp.

Fakta: 

Anna tycker det är pinsamt att Sverige tillhörde de 14 länder som röstade nej till palestinskt medlemskap i FN-organet UNESCO.

ANNONS
ANNONS

© 2022 Fria.Nu