Antisociala England | Fria.Nu
Fria Tidningen

Antisociala England

Vilken typ av samhälle revolterar britterna mot? Kristian Borg har studerat Storbritanniens föreskrifter om ”antisociala beteenden” och fram träder ett angivarsamhälle som hanterar trotsiga beteenden med social utestängning och uthängning.

Sedan 1999 får civila domstolar i Storbritannien besluta om en så kallad Asbo, ett föreläggande mot individer som anses uppvisa ”antisociala beteenden”. Enligt definitionen ett uppförande som ”skapar eller sannolikt kommer att skapa trakasserier, oro och nöd för en eller flera personer som befinner sig i ett annat hushåll än förövaren”.

En definition öppen för tolkning. Men syftet med en Asbo är att lokalsamhället ska kunna hindra störande personer från att sprida osämja i samhället, besöka vissa platser eller träffa ”fel” personer. Åtgärden är ifrågasatt och står just nu under omprövning.

För att kunna utfärda en Asbo krävs det att grannar hjälper myndigheterna med research, till exempel för dagbok över problemen i området. När tillräckligt med bevis har inkommit kan polis, lokala myndigheter eller till och med en fastighetsägare ta ärendet vidare till domstol. Den som döms till restriktioner gällande sitt uppförande, men bryter mot domstolsbeslutet, riskerar upp till fem års fängelse. Restriktionerna gäller från två år upp till obestämd tid och den ”störande” kan vara från tio år och uppåt.

Antalet förelägganden ökade snabbt efter införandet. De första åtta månaderna utfärdades bara 104 stycken men redan ett par år senare, 2003, var de över 2 600, enligt en analys från fackförbundet för brott och familjerätt, Napo (Napo, 2005). Rapporten konstaterar att flera vantolkningar har gjorts. ”Asbo används mot unga människor vars beteende må vara antisocialt men inte nödvändigtvis hotfullt. Det används för att hantera störningar som hade kunnat hanteras på annat sätt.” Napo krävde en ordentlig genomlysning av Asbo.

En senare rapport från det brittiska justitiedepartementet visade att över hälften av dem som fått ett föreläggande överträdde det, vilket också har varit det primära argumentet mot åtgärden. Hela 55 procent av de nära 17 000 Asbo som utfärdades mellan 2000 och 2008 överträddes. Föga förvånande ledde Asbo till ett ökat antal människor i fängelse. Sedan 1999 har fler än 5 500 personer fängslats för att ha brutit mot sin Asbo. 2007 kritiserades Storbritannien av Amnesty för kraftig överbeläggning i fängelserna.

Förra året flaggade den konservativa inrikesministern Theresa May för att slopa lagen och ersätta den med tydligare verktyg och stärkta insatser på lokal nivå. May menade att ungdomar hade hamnat i fängelse ”på löpande band” under Labourregeringen.

Labour – som alltså införde Asbo 1999 – var tvunget att gå till motangrepp. Skugg-inrikesministern Alan Johnson menade att polisen med Asbo fått en rad användbara verktyg och anklagade högern för att ”ta lätt på brottsligheten”: ”det råder ingen tvekan om att introduktionen av Asbo har varit ett enormt bidrag för att hantera brott och antisociala beteenden”, löd den förutsägbara kommentaren.

Labour har försvarat systemet och ser det som en trygghetsskapande åtgärd som ger vanliga medborgare ett verktyg mot lokala busar, medan högern kritiserat det för att vara ineffektivt och byråkratiskt. I februari 2011 meddelade så ministern för brottsförebyggande åtgärder James Brokenshire att Asbo ska slopas, för att ersättas med nya regler. Med Asbo tar det för lång tid att bli kvitt de antisociala problemen, menade ministern.

Asbo kan utan större svårighet ses som ett redskap för ”moralisk upprustning” och så används det också av en del polismyndigheter. Polisen i Warwichshire hymlar inte om det. På sin hemsida hänger man ut de dömda med namn och bild. ”Polisen har tagit detta ovanliga steg för att uppmuntra till gott beteende hos individerna, för att uppmärksamma allmänheten på dessa människors tidigare oacceptabla uppförande och för att uppmuntra allmänheten att rapportera alla som har brutit eller är på väg att bryta sina förhållningsorder.”

Eftersom definitionen av en Asbo är så töjbar har alla möjliga beteenden fallit under klubban. Domstolar har förbjudit folk att servera soppa till hemlösa, svära offentligt, bära vissa typer av kläder, tigga, spotta på marken och röra sig i vissa byggnader. Ett sådant maktmedel ger naturligtvis absurda konsekvenser och medierna vimlar av skruvade historier. En 87-årig man fick en Asbo för att ha varit sarkastisk mot sina grannar. En 13-åring förbjöds att använda ordet ”gräs” i hela England och Wales. 33-årige Michael Logan fick inte längre sjunga Bob Marley-låtar i kvarteret ”från morgon till kväll” och 48-åriga Caroline Cartwright fick fängelse efter att ha brutit mot sin Asbo – utfärdad på grund av alltför högljutt sex.

Ur rättslig synpunkt är Asbo en högst tveksam åtgärd, knappast förenlig med olika FN-konventioner som Storbritannien har undertecknat. Som barnkonventionen. Enligt en rapport från svenska UD är Storbritannien ett av de demokratiska länder som ger flest barn fängelsestraff. I oktober 2007 satt 3 073 barn (under 18 år) i fängelse.

Inte heller yttrande- och mötesfriheten är fredad. Enligt ASBOwatch som kontinuerligt fram till i fjol har granskat konsekvenserna av Asbo har det skett en ändamålsglidning och organisationen listar flera exempel på demonstranter som råkat illa ut. En aktivist som delade ut antikrigsbroschyrer i 50 grannars brevlådor hotades med Asbo.

Även om Asbo nu ser ut avskaffas är det efter de gångna veckornas kravaller uppenbart att dess anda fortsätter att genomsyra brittisk brottsprevention, oavsett regering. I måndags beslutade staden Manchester att alla som döms för plundring eller allmänna ordningsbrott i samband med oroligheterna ska portas från stadens 400 centrala affärer i två år framöver.

Inte en Asbo formellt sett, men tankefiguren är densamma. Varje form av reaktion mot samhällets normer ska bestraffas med exkludering.

Det brittiska programmet Supernanny kritiserades för sina kontroversiella metoder, där trotsiga barn som straff kunde låsas in eller stängas ute från sociala sammanhang. Forskare kunde visa att det var mycket ineffektivt och motverkade sitt syfte.

Kanske måste vi se Storbritannien som en välmenande Supernanny. Frågan är om det är barnet eller nannyn som är antisocial.

Fakta: 

Asbo

Asbo började tillämpas i april 1999 och syftar till att hindra människor från att uppträda ”asocialt”. Lagen regleras i kapitel 8 av Criminal justice and immigration act från 2008 som gäller allt från ”obscena publikationer” till barnporr; hatbrott och hädelser; ungdomsbrott och störande grannar. En Asbo kan utfärdas mot tioåringar och uppåt.

• Överträdelse av en Asbo kan ge fängelse i upp till fem år. Mellan 1999 och 2009 utfärdades 18670 Asbo. I 40 procent av fallen under åren 1999–2005 utdömdes det till barn mellan 10 och 17 år.

Annons

Rekommenderade artiklar

Nu skrivs 80-talets ockupanthistoria

Boken Vårt 80-tal dokumenterar husockupationer och vänsteraktivism. "Nu skriver vi vår egen historia", säger Mandra Wabäck, redaktör.

Stockholms Fria

Proggen befriade teatern

Fria Proteatern demokratiserade teatern, fick arbetarna till de fina salongerna och åskådliggjorde konflikten mellan arbete och kapital, skriver Kristian Borg.

Stockholms Fria

Podden som skapar ett vi

Från en källare på krogen Paradiso vid Mariatorget gör Mahan Mova, Arjan Shoeybi och Victor De Almeida podden Ni e med oss, om urban kultur och framgång.

Stockholms Fria

© 2019 Fria.Nu