Hallå där Eric Sjölin ... | Fria.Nu
Fria Tidningen

Hallå där Eric Sjölin ...

... fotbollsentusiast och tidigare supporterklubbsordförande som i samarbete med andra supporterprofiler startat en hemsida om föreningsdemokrati riktad till idrottsfans.

Er hemsida har sloganen ”Lär dig påverka din förening.” Vem riktar sig den meningen till?

– De som lägger ned mycket tid och kraft på att stötta och har väldigt mycket åsikter och tankar kring ”sin” förening, men inte upplever att de har något inflytande. Dem vill vi visa att redskapen för att få komma till tals finns där. I förlängningen så kommer initiativet även att hjälpa en bredare publik, inte bara de mest drivande, och förhoppningsvis även nå utanför fotbollen.

Vad är det långsiktiga målet för sidan?

– Vi vill få fler människor att bli engagerade, att få upp ögonen för hur man kan göra sin röst hörd. Trenden idag är snarare att man skapar en Facebookgrupp om sitt missnöje än går på ett årsmöte. De engagerade i lagen har inte värdesatt de gamla folkrörelsemetoderna – kanske eftersom den moderna supporterkulturen gärna identifierar sig genom ett sorts utanförskap, att man står lite vid sidan av de etablerade organisationerna.

Förutom information kring föreningsdemokrati har ni även valt ut två specifika idrottsrelaterade frågor som ni informerar kring – stpåplatsdebatten och 51-procentsregeln. Varför just dem?

– Vi har valt ut de frågorna med tanke på att de varit väldigt uppmärksammade inom fotboolskretsar, men samtidigt är det många som känner att de inte riktigt har full koll på vad de egentligen innebär. Vi försöker klargöra att det här är frågor som man kan se på från fler än ett håll än det traditionella supporterperspektivet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Klimatsmart idrott i Skåne

Att minska energianvändningen på idrottsanläggningar är syftet med ett nytt projekt som startat i

Fria Tidningen

© 2019 Fria.Nu