Du har ingen makt - annat än din konsumentmakt | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
  • Köp etiska produkter! På bilden: Anna-Clara Söderbaum och Anna Bostam Palmblad har startat ett företag som säljer kravmärkt
Fria.Nu

Du har ingen makt - annat än din konsumentmakt

Som konsument har du makt. Vägra köpa varor från företag som plågar djur eller förstör miljön. Slösa bort dina pengar på företag som gör gott, skriver Charlotte Riessen.

Vi fylls av information som underblåser våra maktlöshetskänslor.

Högt ovanför våra huvuden sitter våra representanter - och representerar oss på ett oigenkännligt sätt.

För att döva ångesten bänkar vi oss framför teven med chipspåsen i handen. Vi zappar förbi samhällsprogrammen och nöjer oss med att beklaga oss över beteendet bland deltagarna i dokusåporna.

För vad kan vi göra? En liten människa här på jorden.

Det enda som återstår är att för en stund glömma tomheten och maktlösheten genom att köpa lite lycka; lite gott vin till middagen, ett par nya trosor till frun och far införskaffar en bredbildsteve.

Parallellt med detta sitter marknadsekonomerna på företagen och funderar ut nya vägar att profilera sig gentemot konkurrenterna.

Parollerna för dagen heter: etik, social conduct och miljöansvar. I årsredovisningar och i bolagsstyrelser hörs dessa ord eka.

Har en andlig väckelse farit fram inom näringslivet? Har ord som solidaritet och ekologi där blivit rumsrena? Inte riktigt. Var och en förstår att ett företags främsta uppgift är att överleva samt att generera vinst åt ägarna. Men den tid är förbi då en vara i sig själv kunde användas som konkurrensmedel. I dag köper vi ett koncept, en livsstil.

Produktens mervärde är dess konkurrensmedel. I denna tävlan om marknadsandelar har etiskt tänkande blivit ett konkurrensmedel. På företagens marknadsavdelningar sitter känsliga marknadsekonomer med fingret i luften - de lyssnar på dig - men inte på vad du säger. De lyssnar på vad du gör med dina pengar.

Noggrant görs marknadsundersökningar över kundernas konsumtionsmönster. Det vi väljer att köpa styr deras handlingar.

Om vi väljer bort etiska produkter så väljer företagen fortsatt plundring av vår natur, för den snabba vinstens skull.

Väljer vi att köpa ekologiskt - tillverkas allt fler ekologiska produkter.

Som konsument har du makt! Vägra köpa varor tillverkade under slavliknande förhållanden.

Vägra köpa varor som utarmar den biologiska mångfalden.

Vägra köpa varor som utsätter våra medvarelser på denna jord för tortyrliknande djurförsök.

Vägra köpa varor som våldtar vår moder jord.

Ge dina pengar till den som gör gott! Ge dem - spendera dem vilt - till den fabrikör som låter sina anställda ha anständiga arbetsvillkor.

Slösa bort dina pengar på de företag som tillämpar ett kretsloppstänkande, skänk dem till de företag som testar sina produkter på cellodlingar i stället för på djur. Gynna de företag som tänker på våra kommande generationer.

Charlotte Riessen

Diplomerad marknadsekonom

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu