Gör grillsäsongen lyckligare | Fria.Nu

Krönika


Krönika

Landets Fria

Gör grillsäsongen lyckligare

I år var det inte långt mellan långkalsonger och syrén. Här på gården är det så vackert! Det är svårt att komma in i tid till matlagning och läggning av barn. Utanför dörren bjuder naturen på sig själv i olika sorters gröna färger, fåglar som sjunger och djur som betar i hagarna.

Betesmarken har i Sverige minskat med 20 procent bara sedan 2005. En naturlig utveckling när en allt större del av matproduktionen flyttar utomlands. Denna utveckling är problematisk eftersom betesmarkerna är mer än bara foder till djuren. Många växt- och djurarter är direkt beroende av dessa marker och alltså viktiga för den biologiska mångfalden. Dessutom är jag helt överygad om att alla djur föredrar att vara ute i det fria och söka foder, istället för att vara inne och bli matade.

Jag funderar lite på varför vi måste ha djur som inte får gå ut, jag tänker att det säkert har med pengar att göra. Jag vill att det ska bli fler bönder i Sverige, inte färre som det håller på att bli just nu. Jag skulle vilja att alla djur skulle få gå ute, åtminstånde på sommarhalvåret.

Det är vi som konsumenter som bestämmer vilket slags värld vi vill gynna. Vi hör om hur världens befolkning växer och om hur vi ska kunna få jordens resurser att räcka till. Samtidigt står hundratusentals hektar åkermark obrukad och allt fler jordbruk bommar igen. Sveriges nationella självförsörjningsgrad minskar stadigt och i dag importerar vi 45–50 procent av allt vi äter, enligt siffror från Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Jag har en idé som skulle skapa fler jobb, öka vår inhemska produktion och samtidigt kanske även påverka andra länder att skärpa sitt djurskydd:

Om jag fick bestämma skulle vi förbjuda import av animaliska produkter från länder som inte har samma eller likvärdiga regler som Sverige. När det nu inte är lagligt för svenska bönder att kedja fast grisar eller spruta in en massa antibiotika i förebyggande syfte, varför ska vi då tillåta andra länder att sälja sina varor här och bidra till att våra svenska bönder går under? I väntan på att politiska beslut ska stoppa importen av plågat och berest kött kan vi ju själva se till att grillsäsongen blir så lycklig som möjligt.

Annons

© 2020 Fria.Nu