Det handlar om solidaritet med de som drabbas | Fria.Nu
Madelene Axelsson

Inledare


Bokmässan

  • Vi vill inte vara med och legitimera fascism så Fria och ETC bojkottar bokmässan, skriver Madelene Axelsson.
Göteborgs Fria

Det handlar om solidaritet med de som drabbas

Diskussionerna kring bokmässan och deras beslut att välkomna Nya Tider engagerar. Frågan står mellan att hålla den högst teroretiska yttrandefrihetens fana högt och problemet med att ge nazister och fascister plats bara de kan betala för sig.

Alla tidningar som ligger under Fria Tidningar ägs ju sedan snart ett år tillbaka av ETC-koncernen, och nu är det bestämt; om bokmässan vill ha med Nya tider kommer inte Fria eller ETC medverka.

Det är helt uppåt väggarna och hissnande historielöst att efter mer än ett års förvirrat argumenterande legitimera rörelser som lever för att terrorisera, skrämma och exkludera. Det är inga vanliga organisationer vi har att göra med vare sig i fallet bokmässan eller Almedalen där Nordiska motståndsrörelsen vill vara med på ett hörn eftersom de startat ett politiskt parti. Ett nazistiskt politiskt parti. Det är rörelser som står för allt vi försöker stå upp emot och bekämpa med det som står oss till buds - information.

Alice Teodorescu skrev för någon vecka sedan i GP ”att tysta meningsmotståndare är ur ett långsiktigt demokratiskt perspektiv alltid farligare än att låta dem tala.” På ett strikt teoretiskt plan utan konkreta exempel är det lätt att hålla med men den teorin går inte att applicera här. Det går inte att prata om vikten av yttrandefrihet och den fria åsiktsbildningen och att ”utan den skrumpnar demokratin”, för det är inte så att yttrandefriheten inte följs. Fascister får lov att yttra sig och den rätten nyttjar de ju till max som vi alla vet. Men det är på allmän plats och en sådan är inte bokmässan. Det är en marknadsplats där en betalar för att få vara med och debattera, synas och sälja. Om Nya Tider och andra kan betala för sig är de välkomna. Om rörelser som ideellt arbetar för till exempel ensamkommande ungdomars rättigheter inte gör det, men ändå delar ut flygblad på mässan är sannolikheten stor att de kastas ut. Det är den världen vi lever i och då kan vi inte betala för yttrandefriheten med allt vi tror på. Då är det dags att säga nej, gärna på så bred front som möjligt ­– vilket nu görs.

Flera tongivande både tidningar och författare har dock ställt sig på, vad de kallar yttrandefrihetens sida i detta där de menar att alla åsikter måste ut för att kunna granskas och debatteras. Den självklara följdfrågan blir då, gäller den välklingande devisen också andra extremister som till exempel våldsbejakande jihadister? Eller har vi bara den här debatten för att extremisterna är vita och då blir det kortslutning i våra normativt programmerade hjärnor och vi kan inte längre se ondska för vad det är, oavsett utförare? Har vi verkligen inte kommit längre än så?

Bokmässan började med att hantera den här frågan valhänt och tvetydigt och har landat i ett beslut som vi helt enkelt inte kan ställa upp på, hot och hat är aldrig okej - det handlar om solidaritet med de som drabbas.

Annons

© 2020 Fria.Nu