Fler partier vill diskutera tredje kön | Fria.Nu
  • RFSL Ungdom vill på sikt att juridiska kön avskaffas helt och hållet.
Fria Tidningen

Fler partier vill diskutera tredje kön

Förslag om att införa ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer röstades ner på S-kongressen för tre veckor sedan. V, Fi och MP är de enda som tar upp frågorna i sina partiprogram. Samtidigt är flera partier försiktigt positiva till att diskutera frågan, visar Fria Tidningens enkätundersökning.

Under S-kongressen i mitten av april avhandlades två motioner av lokala partidistrikt: en om att införa ett tredje juridiskt kön och en om att könsneutrala personnummer ska utredas. Enligt den sistnämnda motionen som lagts fram av Västerås partidistrikt bör enkäter från offentliga myndigheter innehålla en ruta för ”annat/vill ej uppge” då kön behöver uppges. Enligt pressekreteraren Jonatan Hermansson avslogs båda motionerna av kongressen. Men Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås, anser inte att bilden är entydig.

Motionerna besvarades av partiledningen, vilket inte är detsamma som ett avslag, menar han. Enligt honom hanteras detaljerade motioner som dessa annorlunda eftersom kongressen behandlar övergripande frågor.

– Men många partivänner tycker det här är viktigt. Jag hoppas det skapar intern diskussion, trots att inget beslut togs nu. Partistyrelsen har förståelse för frågan. Inget är ju bestämt om att detta inte kan bli lag ändå.

Först i världen med att införa ett tredje juridiskt kön var det lilla sydasiatiska landet Nepal. År 2013 blev det där möjligt att välja könsbeteckningen ”annan” i pass och id-kort istället för man eller kvinna. Därefter följde Sydafrika, Indien, Australien, Pakistan, Nya Zeeland och senast Tyskland – det enda landet i Europa som hittills infört ett tredje juridiskt kön. Förra året införde vårt grannland Norge – som har ett liknande personnummersystem – könsneutrala personnummer.

Fria Tidningen har frågat samtliga riksdagspartier samt Feministiskt initiativ hur de ställer sig till frågan om att införa ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initativ är de enda partierna som ställer sig positiva i båda frågorna och som också tar upp dem i sina partiprogram.

– Det handlar om människors rätt att själv bestämma kön. Andra länder har kommit långt i de här frågorna, vi borde rappa på. Det är en fråga som skulle kunna lösas lätt och kan inte vara en jättegrej 2017, säger Karin Rågsjö, som är socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

”Statens system och register borde anpassas efter verkligheten och hur människor faktiskt är. I dag är det tyvärr tvärtom, att vissa tvingas in i en snäv mall som inte stämmer överens med hur de är,” skriver Miljöpartiets hbtq-politiska talesperson Annika Hirvonen Falk, i ett mejl.

Men det har börjat röra sig inom de andra partierna. Liberalerna kan tänka sig att utreda frågan om att införa ett tredje juridiskt kön och även Moderaterna är försiktigt positiva:

”Frågan om ett tredje juridiskt kön är komplicerad men vi är beredda att diskutera frågan ytterligare och vi anser att den bör utredas vidare,” skriver partiets hbtq-politiska talesperson Olof Lavesson i ett mejl till Fria Tidningen.

Men det som saknas i dag är inte utredningar, utan initiativ. Det säger Frank Berglund, som är ordförande för RFSL Ungdom.

– Jag kan tycka att vi redan vet mycket om mående och behov utifrån tidigare utredningar. Det går på sätt och vis åt rätt håll nu, men väldigt långsamt, säger han.

RFSL Ungdom vill på sikt se att juridiska kön avskaffas helt och hållet. Även om antalet juridiska kön utökas kommer de inte passa alla och det är viktigare att folk får definiera sig själva, menar Frank Berglund. Juridiskt kön ser han som en byråkratisk markering utan något egentligt syfte.

– Vissa säger att det är viktigt att det står på ens id-kort i samband med olycksfall, till exempel. Men det säger inget om ens blodtyp eller hur ens kropp ser ut.

Som det ser ut nu är det dock inte ett realistiskt alternativ att slopa juridiska kön, tror Frank Berglund. Därför ser han införandet av ett tredje juridiskt kön som ett steg på vägen.

Men i första hand bör man införa könsneutrala personnummer, tycker han. Oavsett om det går att ändra juridiskt kön kommer den näst sista siffran i personnumret ändå placera en i ett av två fack: man eller kvinna.

En återkommande invändning mot könsneutrala personnummer – bland de partier som Fria Tidningen varit i kontakt med – är att det försvårar insamlandet av könsuppdelad statistik.

”Det finns svårigheter kring att införa könsneutrala personnummer, bland annat när det gäller behov av korrekt statistik för att få en överblick över till exempel jämställdhetsfrågor. Särskilt som jämställdhetsarbetet i Sverige till stor del baseras på våra personnummer,” skriver till exempel Centerpartiets pressekreterare Julie Tran.

Men det håller Frank Berglund inte med om. Snarare kan dagens sätt att samla in statistik vara missvisande, genom att inte spegla människors egna erfarenheter och självupplevda könsidentitet. Även om det kan bli krångligare att föra statistik, tror han att den kan hålla högre kvalitet. Dessutom finns det ett praktiskt skäl att ändra på systemet för personnummer, menar han: de är på väg att ta slut.

Förra året rapporterade Dagens nyheter att tusentals personer får påhittade födelsedagar av Skatteverket eftersom sifferkombinationerna inte räcker för den ökande befolkningen. Det var av samma anledning som Norge för några år sedan bestämde sig för att omforma systemet för sina ”födelsenummer” – och passade på att göra dem könsneutrala.

– Norge är ett jättebra exempel, även om det inte är perfekt. Förutom att man kan få könsneutrala personnummer via Skatteverket kan sjuåringar få ett nytt juridiskt kön med förmyndares godkännande. Det är samma förslag som en svensk statlig utredning kommit fram till, förutom att Norge sänkt åldersgränsen ytterligare, säger Frank Berglund.

Han tror att vissa kanske ser detta som icke-frågor, men säger att de har stor betydelse för många. I samband med att steriliseringstvånget togs bort ökade till exempel antalet personer som sökte könsbekräftande vård markant, menar han.

– Ju mer man pratar om de här sakerna, desto fler är det som känner igen sig och vågar söka den hjälp och det stöd de behöver.

Fakta: 

Så tycker partierna:

----------------------------

TREDJE JURIDISKT KÖN

Ja:

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Nej:

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Kanske:

Liberalerna

Moderaterna

Socialdemokraterna

----------------------

KÖNSNEUTRALA PERSONNUMMER

Ja:

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Feministiskt initiativ

Nej:

Kristdemokraterna

Kanske:

Moderaterna

Oklart vad de tycker:

Liberalerna

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu