Barn vill ha mindre stress och mer lek | Fria.Nu
  • Både svenska och amerikanska barn upplever sin vardag som reglerad och stressig, visar en ny studie från Göteborgs universitet.
Fria Tidningen

Barn vill ha mindre stress och mer lek

Svenska och amerikanska barn upplever sin vardag som reglerad och stressig, visar en ny svensk studie. ”Barnen uttrycker en önskan om att kunna styra mer själva”, berättar Ylva Odenbring som genomfört studien.

En studie om barns vardag i USA och Sverige visar att den är starkt reglerad och strukturerad. Utifrån bilder som de själva ritat har barnen, som alla är mellan 6 och 7 år gamla, berättat om pressen de känner för Ylva Odenbring, som är forskare vid Göteborgs universitet.

– Det intressanta är att det ger en beskrivning av existerande samhällstendenser. Barnen har späckade scheman som ger dem lite utrymme att själva styra över sin tid, berättar hon.

Barnen som har deltagit i studien har alla medelklassbakgrund och bor i någon typ av stadsmiljö. Flera av barnen i USA hade redan börjat skolan när de intervjuades, medan de svenska barnen gick i förskola.

– De kommer i kontakt med utbildningsinstitutioner tidigt. Den övriga tiden fylls med fritidsaktiviteter, och de amerikanska barnen har dessutom läxor mer eller mindre varje dag, säger Ylva Odenbring.

I Sverige uttryckte barnen att de kände press i samband med dagliga rutiner, berättar hon. Tjat från föräldrar och att skynda sig till och från förskolan upplevde de som jobbigt. De önskade att det fanns mer tid för lek och kompisar. Särskilt i USA var möjligheten att träffa vänner främst begränsad till helgen. ”Det är då vi är lediga”, förklarade barnen för Ylva Odenbring.

Hon tror att vi som vuxna måste fundera på hur vi organiserar barns vardag. Kanske måste de inte ha inplanerade aktiviteter hela tiden, utan bara ta det lugnt ibland. Dessutom kan man fundera på hur pedagogisk verksamhet är upplagd och hur fritidsaktiviteter organiseras, säger hon.

– Vi måste lyssna på barnens behov. De är också en del av samhället och vi behöver fundera på vad vi kan lära oss av det här. Vi vet att många barn och unga har stressymptom. Det är något vi måste ta på allvar.

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu