Brunkolen kastar skugga över satsning på grön energi | Fria.Nu
  • Tyskland är världens tredje största vindkraftsland. Men en stor del av elproduktionen kommer fortfarande från brunkol och stenkol.
Fria Tidningen

Brunkolen kastar skugga över satsning på grön energi

Den tyska energiomställningen för övergång till en koldioxidsnål ekonomi har pågått sedan 2011 med stöd av en bred politisk enighet. Det har främjat användningen av alternativa energikällor. Men hittills har det inte bidragit till att landet har kunnat bryta sitt beroende av stenkol och brunkol.

Förnyelsebara energikällor stod för 30 procent av elproduktionen i Tyskland förra året medan brunkolet stod för 24 procent, stenkolet för 18 procent, kärnkraften för 14 procent och gas för 8,8 procent. Tyskland är ett av de länder som är ledande inom den gröna energiproduktionen och är världens tredje största vindkraftsland samt tredje största biodieselland. Landet kommer på femte plats i användningen av geotermisk energi. Tyskland är också känt för att ha mest solkraftskapacitet per capita även om klimatet inte är det mest gynnsamma.

Men den fortsatta användningen av fossila bränslen kastar en skugga över satsningarna på grön energi. Tyskland har nio brunkolsgruvor i tre regioner. I dag får 16 000 människor sin sysselsättning av gruvorna. Gruvorna producerar 170 miljoner ton brunkol per år och har sammanlagda reserver på tre miljarder ton brunkol.

Den tyska regeringen har beslutat att fasa ut stenkolsbrytningen till 2018, då ska de två stenkolsgruvorna som fortfarande används stängas. Nordrhein-Westfalen har tillsammans med andra delstater länge varit centrum för den tyska industrin med sina gruvor. Samtidigt pågår den tyska energiomställningen för övergång till en koldioxidsnål ekonomi.Under en rundtur i stenkolsgruvan och det närliggande kraftverket Ibberbüren i Nordrhein-Westfalen blir det tydligt vilka motsättningar som existerar. Kraftverket producerar 157 kilowattimmar per ton stenkol. Förra året producerade gruvan 6,2 miljoner ton stenkol, och både i år och nästa år väntas produktionen uppgå till 3,6 miljoner ton. År 2018 väntas produktionen ha sjunkit till 2,9 miljoner ton. Gruvan sysselsätter 1 600 personer och har ett lager på 300 000 ton stenkol som måste säljas 2018.

Tyskland har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 procent till 2020. Landet har satt som mål att öka andelen förnyelsebar energi som gäller elförbrukningen bland slutanvändarna från nuvarande 12 procent till 60 procent år 2050.

Under den andra halvan av 2016 kommer den tyska regeringen att granska utkastet till den klimathandlingsplan som avser åtgärder för att halvera mängden utsläpp från kraftsektorn och utsläppen kopplade till fossila bränslen till 2050.

År 2014 minskade Tyskland sina utsläpp med 346 miljoner ton koldioxid. Den tyska federala miljömyndigheten varnade dock för att utsläppen hade ökat med 6 miljoner ton under 2015. Det är främst produktionen av energi och energiförbrukningen, transporter och jordbruket som bidrar till utsläppen.

År 2019 ska den tyska regeringen granska de nuvarande stimulansåtgärderna för utveckling av förnyelsebara energikällor.De tre sista kärnkraftverken i landet stängs 2022.

Brunkolsgruvan Garzweiler kommer dock fortsätta att vara i drift till 2045.

– Den tyska energiomställningen har varit framgångsrik i ett inledande skede med en snabb ökning av användningen av förnyelsebara energikällor, ett brett stöd från allmänheten och viktiga mål för regeringen på såväl medellång som lång sikt.

De senaste besluten som regeringen fattat visar dock på bristande politisk vilja att genomföra de tuffa beslut som krävs för utfasning av fossila bränslen, säger Sascha Samadi, analytiker vid Wuppertalinstitutet för klimat, miljö och energi.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2021 Fria.Nu