Organisera er mot rasism på högskola och universitet | Fria.Nu

Debatt


Maria Zahr och Felicia Mulinari
  • En av tio studenter har blivit utsatta för hatbrott på högskola eller universitet, enligt en rapport från Malmö högskola.
Skånes Fria

Organisera er mot rasism på högskola och universitet

Sverige är i dag ett rasistiskt samhälle. Universitetet är ingen isolerad ö. Rasistiska rörelser växer och hatbrotten ökar. Samtidigt kan vi se hur människor misstänkliggörs och ifrågasätts i det offentliga samtalet enbart på grund av namn eller hudfärg. Det här är ett klimat som självklart återspeglas i universitetens föreläsningssalar. I höstas släppte Malmö högskola en rapport som visar att en av tio studenter blivit utsatta för hatbrott på högskola eller universitet. Högskolan är inte heller endast en spegelbild av omvärlden utan även en aktiv del i att skapa det samhälle vi lever i. Rasbiologi, tvångssterilisering och mänskliga experiment är delar av det svenska utbildningssystemets historia.

Trots det har samma högskolor och universitet drabbats av en kolonial amnesi, som upprätthåller bilden av Sverige som humant och mänskligt, genom att inte ta upp vår rasistiska historia mot exempelvis samer eller Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Att tro att rasism inom högskola och universitet endast är ett historiskt fenomen är inte bara att vara naiv utan även att ignorera all den smärta rasifierade utsätts för under sin studietid.

Högskolan som borde vara en frigörande och demokratisk plats för kunskapsproduktion ger inte alla samma möjlighet att studera vidare. Därför släpper Vänsterns studentförbund nu sajten Univileaks.net för att belysa hur vardagen för studenter kan vara. Rapporten från Malmö högskola visar att studenter med utländsk bakgrund i högre utsträckning avslutar sina studier i förtid vilket vi på hemsidan fått bekräftat genom studenters berättelser.

Rasism handlar om makt, och så länge vi inte pratar om det kommer maktordningen att upprätthållas. Det är dags att bryta konsensus och tystnadskulturer i klassrummen. Det är dags att våga protestera mot rasism och diskriminering. Det är dags att berätta rasifierades berättelser från högskola och universitet. Univileaks.net är bara ett litet men viktigt steg i detta arbete. Tillsammans kan vi organisera oss mot fördomsfulla lärare, kolonial kurslitteratur och rasistiska praktiker. Tillsammans kan vi skapa den högskola och det samhälle vi alla förtjänar.

Aktiva i Vänsterns studentförbund

Fakta: 

Vittnesmål från Univleaks

”Vi hade en gång en föreläsare på socionomprogrammet på Malmö högskola som genomgående använde sig av stereotypa berättelser för att göra enkla poänger om segregation, mänskliga rättigheter och social rättvisa. Ett exempel gällde boendesegregation i Malmö då föreläsaren hävdade att området Seved ’drar till sig slöddret’ och att ’dit vågar sig inte ens den mest råbarkade polis’. Vi har även haft andra föreläsare som använt ordet ’ghetton’ för att beskriva vissa områden i Malmö och att på dessa platser ’kan man ju inte gå runt och vifta med mobilen’. Överhuvudtaget har många föreläsningar grundats i ett ’vi’ och ’dom’-tänk, där vi som socialarbetare ska förstå och kunna hjälpa ’de andra’, vilka konstrueras som kulturellt annorlunda än det tänkta ’vi’.”

”På ett seminarum diskuteras det på allvar om ’neger’ ska vara ett sökord för specifik och äldre bok som ämnesmässigt avhandlar konst, samt gör detta med kolonialistiska förtecken. Minst en elev är för (!), med argumentet att annars måste ’användaren tänka alldeles för mycket’. Läraren reagerar inte på detta. Däremot stoppar hon diskussionen när de som protesterar mot att behålla rasistiskt konnoterade sökord lägger ut texten.”

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu