”Öppna ungdomsmottagningen i Kärrtorp” | Fria.Nu

Debatt


Ung vänster
  • Dina Viksten Abrahamson och Clara Hjelm Wester från Ung vänster kräver att Kärrtorps ungdomsmottagning som stängde 2009 öppnas igen.
Stockholms Fria

”Öppna ungdomsmottagningen i Kärrtorp”

Ungdomsmottagningarna i Söderort läggs ner och Gullmarsplan ska serva 15000 unga. Det finns strukturella orsaker till utvecklingen, skriver Ung vänster.

Från 2008 har två ungdomsmottagningar lagts ned i Rågsved och Kärrtorp. Detta samtidigt som andra mottagningar i närheten får allt sämre öppettider. Överlag har det lett till att Gullmarsplans ungdomsmottagning i dagsläget ska ta hand om hela 15 000 ungdomar.

Utvecklingen i Söderort är inte unik för just detta område utan sker i hela Stockholm. Det offentliga, som fritidsgårdar, skolor, kulturskolor och idrottsverksamhet, skärs ned i Stockholms förorter samtidigt som överklassen ständigt får mer pengar i sina plånböcker. Det vi ser är att det flyttas resurser från det vi äger kollektivt till de som redan har.

Ung vänster Storstockholm kräver att hälsa och välmående aldrig avgörs av mängden pengar på banken eller vilket område du bor i – utan är en rättighet för alla.

Ung vänster Hammarby-Skarpnäck har sedan nedläggningen kämpat för en återöppning av ungdomsmottagningen i Kärrtorp. Vi har samlat över 4 000 namnunderskrifter, delat flygblad, haft torgmöten. Det har varit uppenbart att intresset för en ungdomsmottagning är stort. Trots det har vi bara mött motstånd från tidigare kommun- och landstingsfullmäktige, samtidigt som de medger att det faktiskt finns pengar för att finansiera en ungdomsmottagning.

Men det här är som sagt ett strukturellt problem. I dag är det tydligt att storleken på vår plånbok hänger ihop med vad får förutsättningar i livet. Till exempel skiljer det idag 18 år i förväntad livslängd mellan en högutbildad i Danderyd och en lågutbildad i Vårby. Det är ingen slump att livslängden skiljer sig så extremt, Sverige är nämligen idag det land där inkomstskillnaderna ökar snabbast.

När några få får allt mer pengar och resurser får vi andra allt mindre. Det här är alltså inte en fråga om livsstil eller vad människor föredrar för vardag, utan uppenbarligen allvarligare än så.

Det är ingen nyhet att ohälsan ökar bland unga, men det som däremot sällan tas upp i debatten är den ökande ohälsan bland unga hbtq-personer. I dag är hatbrotten mot hbtq-personer alldeles för vanliga och utbredda. Samtidigt som unga upplever allt större stress och press från skolan så tvingas också hbtq-personer utstå hot och trakasserier på grund av könsidentitet och sexuell läggning. Avsaknaden av en lokal ungdomsmottagning slår extra hårt mot denna grupp.

Vi i Ung vänster Storstockholm vill se ett samhälle där makten ligger hos majoriteten av befolkningen istället för hos den lilla andel som redan äger allra mest. Vi tar kampen när de politiska besluten uppenbarligen saknas. Allt fler ungdomar organiserar sig för förändring och vi kommer fortsätta att göra det tills det inte längre behövs.

Vi kräver en återöppning av en ungdomsmottagning i Kärrtorp och fördelade resurser utifrån folkets behov.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu