”Ett steg på vägen mot ett Sverige utan pälsfarmar” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Ett steg på vägen mot ett Sverige utan pälsfarmar”

Sveriges sista chinchillafarm kan komma att stängas – nyligen skickade länsstyrelsen i Uppsala ut ett beslut om förbud till farmens ägare. Nu menar organisationen Djurens rätt att det är ett steg på vägen mot en total avveckling av pälsindustrin. Men de får mothugg av pälsfarmarnas branschorganisation.

Chinchillafarmen utanför Enköping är den sista i Sverige – för närvarande hålls 113 vuxna chinchillor och deras ungar i små burar utan dagsljus. I april i år fick djuruppfödaren en oanmält besök av länsveterinären där flera allvarliga brister upptäcktes; burarna var för små, ventilationen dålig och lokalerna saknade helt dagsljusinsläpp. Nu har länsstyrelsen skickat ut ett förbud av verksamheten, som träder i kraft om en månad. Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens rätt, gläds över beslutet.

– Vi välkomnar det och tycker att det är på tiden. Om vi tittar tillbaka historiskt stängdes rävfarmarna redan 2001 till följd av striktare regler för djurhållningen och nu kommer det här beslutet om chinchillorna. Vi ser det som ett steg på vägen mot ett Sverige helt utan pälsfarmar.

Nu hoppas hon att beslutet ska leda till att striktare regler införs även för minkfarmarna, som är den sista kvarvarande typen av pälsfarm i Sverige. I dag finns mellan 60–70 minkfarmar i landet, som föder upp djuren för pälsens skull. Enligt en undersökning som Djurens rätt har gjort finns det en stark opinion mot pälsfarmar.

– Åtta av tio svenskar tycker inte att det ska vara tillåtet att föda upp djur i bur för päls – många tycker att det är oetiskt, säger Camilla Björkbom.

– Minkfarmarna kan inte tillgodose djurens behov. Enligt djurskyddslagen ska de ha rätt till naturligt beteende, men så är inte fallet i dag. Problemet är att de är ensamlevande rovdjur som behöver jaga och röra sig över stora områden och det går inte att tillgodose med de bursystem som finns.

Men Johan Dalén, vd på branschorganisationen Svensk mink, ser länsstyrelsens beslut att stänga chinchillafarmen som en enskild händelse och tror inte att det kommer att påverka minkfarmarna. – Som jag förstår saken rör det sig om en drygt 80-årig lantbrukare som med ålderns rätt valt att inte göra de omfattande investeringar de nya föreskrifterna innebär och istället lägger ner sin verksamhet. Sveriges minkbönder har valt en annan väg och tvärtom under många år investerat betydande belopp i nya boendesystem för att möta de nya föreskrifternas krav, säger han.

Hur ser du på den kritik som lyfts mot minkfarmar, att djuren inte får utlopp för sitt naturliga beteende och att de hålls i för små burar?

– Svensk gårdsmink är domesticerad sedan 120 generationer och det är både oseriöst och oärligt att jämföra den med vild mink. Gårdsminken får definitivt utlopp för de naturliga beteenden som den har – det är bevisat i åtskilliga forskningsstudier och bekräftas av veterinärer och myndigheter.

Av riksdagspartierna driver Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna frågan om en skärpt lagstiftning gällande djurhållningen av minkar. Samtliga allianspartier och Sverigedemokraterna vill inte förbjuda pälsdjursfarmning men anser att farmarna ska följa den svenska djurskyddslagen. Vänsterpartiet är det enda parti som vill verka för att det införs ett etiskt förbud mot hela pälsindustrin. Något som Camilla Björkbom tror skulle betyda mycket ur ett internationellt perspektiv.

– Sverige vill gärna vara ett föregångsland när det gäller djurskydd och då borde vi definitivt ha ett etiskt förbud mot pälsfarmar som slår fast att det är fel att föda upp djur i bur för pälsens skull. Ytterst handlar det om vilken typ av land vi vill vara, säger hon.

Hur det går för chinchillorna återstår att se, men beslutet om förbud mot verksamheten börjar gälla om en månad även om en överklagan görs. Organisationen Djurrättsalliansen, som länge protesterat mot farmen, har enligt uppgifter också erbjudit sig att köpa chinchillorna från farmens ägare och ge dem nya hem.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu