”De som grips är väldigt unga” | Fria.Nu
  • Kolbjörn Guwallius har skrivit en bok om jakten på graffitimålare som går för långt.
Skånes Fria

”De som grips är väldigt unga”

Vaktbolaget CSG bedriver polisiär verksamhet och använder därigenom olagliga metoder för att ta fast klottrare i Stockholm. Det menar Kolbjörn Guwallius i sin nya bok.

I den nyutkomna Grip till varje pris – Falkarna, CSG och de rättsvidriga väktarmetoderna 1996-2014 visar Malmöbon Kolbjörn Guwallius handlingar som avslöjar hur det privata väktarbolaget CSG arbetar med otillåtna metoder för att bevaka och gripa unga klottrare i Stockholm. Väktarna anlitas framför allt av SL, och till de dokumenterade metoder de använder sig av hör civilklädda väktare som gömmer sig för att registrera brott, olaglig genomsökning bland tillhörigheter efter bevismaterial och register på misstänkta lagöverträdare.

– Att jobba med civilklädda väktare är bara tillåtet vid personskydd eller butikskontroller. CSG har sökt dispens för att få göra det och fått avslag men ändå använt sig av den metoden. Det här handlar om polisiär verksamhet, säger Kolbjörn Guwallius.

Merparten av de som grips av väktarna är väldigt unga, en del bara 14 år. Kolbjörn Guwallius menar att staten bör hantera unga lagöverträdare varsamt.

– Alla ska vara värda den rättssäkerheten som vi har lagstiftning om. Många av de som grips känner inte till vad väktare får och inte får göra. Om de ombes att lämna ut personnummer så gör de ofta det.

Kolbjön Guwallius tror att CSG:s användande av otillåtna metoder hänger ihop med den nolltoleransdiskurs mot klotter som etablerades 1995 av SL:s dåvarande trygghetsansvarige och som fortfarande drivs i Stockholm.

– Då började ett krig mot klottret som vi inte sett tidigare, som gick ut på att klottret skapade otrygghet och leder till grövre kriminalitet. Det skapade en inställning att det var ok att bekämpa klottret med alla tillåtna medel, och därifrån var steget inte långt till att ta till metoder som inte riktigt är godkända.

Polisen ser allvarligt på de bevis mot CSG som har kommit fram och länsstyrelsen genomför just nu en utredning av vaktbolaget. Själva förnekar de dock alla anklagelser om olagliga metoder, och Kolbjörn Guwallius tror inte att situationen kommer att ändras förrän SL avslutar samarbetet med företaget. Alternativa metoder för att komma tillrätta med klottret är att ta in civilklädd polis eller arbeta för att förebygga brotten.

Men SL säger sig inte heller känna till några metoder utanför lagens gränser, och fortsätter i dag samarbetet som är kontrakterat till 2018.

– Det unika med min bok är att den granskar ett pågående brott, det här är något som mycket väl kan hända i natt.

Annons

Rekommenderade artiklar

I baksätet på Malmös svarta ekonomi

I föreställningen Blue dreams färdas publiken med bil genom Malmö, samtidigt som ett kammarspel om stadens svarta ekonomi pågår i framsätet.

Fria Tidningen

Barnbok om Palestina skakar USA

ABC-boken P is for Palestine har lett till dödshot och bojkott från konservativa judar i USA, samtidigt hyllas den i många andra länder.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu