Replik: FI har de konkreta förslagen | Fria.Nu

Debatt


Sissela Nordling Blanco (FI)
  • Feminstiskt initiativs första maj-tåg genom Göteborg. De etablerade partierna saknar konkreta förslag för att begränsa exploatering och klyftor, skriver Sissela Nordling Blanco.
Fria Tidningen

Replik: FI har de konkreta förslagen

De etablerades partiernas avsaknad av konkreta politiska förslag är det verkliga problemet, skriver Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ, i en kommentar till debatten om FI och kapitalismen.

Mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet, antirasism, social och global rättvisa ska gå före ekonomiska intressen – det är Feministiskt initiativs utgångspunkt. Det säger sig självt att det behövs genomgripande förändringar för att uppnå det. Det står ingenstans i FI:s politikdokument eller i artikeln av Veronica Svärd och Kenneth Hermele i Fria Tidningen 26/4 att vår långsiktiga vision är en ”kapitalism med mänskligt ansikte”, som en del verkar ha tolkat det som.

Den som verkligen läser artikeln ser att den handlar om att begränsa kapitalismen och omfördela resurser. Vad Svärd och Hermele syftar på med den omdiskuterade meningen är att kapitalismen som ohejdat får härja i dag är omänsklig. De konkreta åtgärder som föreslås av olika sociala rörelser innebär begränsningar som sätter människor och miljöns behov i främsta rummet. Nödvändiga reformer för ett mänskligare samhälle.

Helt krasst kommer inte ett nytt ekonomiskt system till genom enstaka reformer. Lika lite som vi får ett jämlikt samhälle av enstaka reformer som att stoppa vinster i välfärden. Men det är likväl förslag som begränsar exploatering och utjämnar klyftor. Att bara kritisera – utan att diskutera hur vi istället vill organisera samhället leder inte så långt.

Om man är kritisk till dagens ekonomiska system borde det ligga i ens intresse att börja diskutera vilka krav som sociala rörelser och de olika partierna har som konkret kan begränsa exploatering och ojämlikhet. Där nämner Svärd och Hermele flera förslag: globala skatter, skuldavskrivning, att företag ska tvingas följa internationell rätt och ta ansvar för sina underleverantörer när det gäller mänskliga rättigheter och miljö, att öppna skatteparadis och ta hem de biljoner kronor som undandragits skatt, med mera.

Uttöver dessa förslag driver FI även frågan om arbetstidsförkortning, trygga anställningar, krafttag mot diskrimineringen på arbets- och bostadsmarknaden och jämställda löner. Vi vill att politiken ska vara med och påverka: att bygga bostäder, stoppa mäns våld mot kvinnor, nedrusta militären och öppna upp Sveriges gränser. Oavsett vilken regering vi får i höst kommer det behövas en feministisk antirasistisk opposition som pushar politiken i den riktningen.

Den som är kritisk till kapitalismen, som vill se större visioner om ett framtida jämlikt ekonomiskt system, har större problem än lösryckta meningar i FI:s debattartiklar. Att etablerade partier i mångt och mycket saknar konkreta politiska förslag för att begränsa kapitalismen är ett exempel.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu