Replik: Världen behöver ett nytt ekonomiskt system | Fria.Nu
Arash Hakimnia

Debatt


Riksdagsvalet

  • En överlevande från fabrikskollapsen i Rana Plaza arbetar på en fabrik som ska rehabilitera katastrofens offer. Kapitalismen bygger på exploatering av resurser i det fattiga syd, miljöförstöring, och en sexistisk arbetsuppdelning, skriver Arash Hakimnia.
Fria Tidningen

Replik: Världen behöver ett nytt ekonomiskt system

Det kapitalistiska systemet föder kriser, sexism och fascism och kan aldrig bli ”mänskligt”, skriver Arash Hakimnia i ett svar till Veronica Svärd och Kenneth Hermele från Feministiskt initiativ.

Veronica Svärds (FI) och Kenneth Hermeles (FI) svar på min inledare från 16 april innehåller starka ställningstaganden mot rasism, sexism och fascism. Feministiskt initiativ är tillsammans med andra progressiva partier och rörelser en viktig motkraft. En valframgång för sådana krafter är alltid positivt.

FI kan naturligtvis driva på för nödvändiga reformer. Frågan är dock om partiet till skillnad från andra partier vill och kan verka för grundläggande systemförändringar. Svärd och Hermele skriver att partiet samverkar med rörelser som verkar för en ”bättre fungerande kapitalism” och ”kapitalism med ett mänskligt ansikte”. Det var inte riktigt det jag efterlyste.

Min artikel handlade om folkrörelser som utmanar det kapitalistiska systemet under sloganen ”en annan värld är möjlig”. Sådana finns det gott om och de växer i följderna av kapitalismens kris. I själva verket är det kapitalismen som är krisen. Systemet innebär en ständig jakt på profit och att ett fåtal gör sig rika på bekostnad av flertalets arbete. Systemet är intimt förknippat med exploatering av resurser i det fattiga syd, miljöförstöring, en sexistisk arbetsuppdelning och utnyttjandet av billig och rättslös arbetskraft i Fort Europa. Dess återkommande kriser kanaliserar rasismen i öppen fascism med jämna mellanrum – som vi ser i Grekland och övriga Europa.

Ett sådant system kan aldrig vara mänskligt – lika lite som vi kan ha en mänsklig sexism eller en mänsklig rasism. Världen är i skriande behov av ett nytt ekonomiskt system som inte grundar sig på vinstjakt och exploatering. Kosmetiska förändringar duger inte.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu