Direktdemokrati ska bryta passiviteten | Fria.Nu

Fördjupning


Elin Lindman
  • Aktiv demokrati på plats i Almedalen år 2012.
Fria Tidningen

Direktdemokrati ska bryta passiviteten

Samtidigt som många traditionella partier tappar medlemmar skapas det nya sätt att förhålla sig till demokratin. Runtom i världen startas partier, internetcommunitys och föreningar som vill ge den enskilda medborgaren ett ökat inflytande i politiken. I Sverige har tre direktdemokratiska partier börjat samarbeta med sikte på höstens val.

Schweiz ses som en förebild för många som tror på direkt demokrati. Där genomförs regelbundna folkomröstningar i olika frågor och schweiziska medborgare kan genom medborgarinitiativ föra upp egna frågor till omröstning. Ungsocialisternas förbund i Schweiz drev i november igenom en folkomröstningen kring det så kallade 1:12-initiativet om att införa ett lönetak för att begränsa direktörers överdimensionerade löner. Trots att schweizarna röstade ned förslaget ser Ungsocialisternas förbund omröstningen som en succé.

– Vi hade med oss 34,7 procent av folket vilket är nästan en miljon människor. Vårt modersparti har runt 20 procent i valen så vi övertygade många fler än våra egna röstare. Särskilt bland unga känner vi ett starkt stöd för mer jämlikhet, säger Florian Vock i Ungsocialisternas förbund.

Han säger också att de är väldigt stolta över det schweiziska systemet men menar att ett stort problem i Schweiz är att det inte finns någon lag eller kontroll över finansieringen av politiska partier. Stora företag har stort inflytande på partier och politiker. Och också på den allmänna opinionen under folkomröstningarna.

– Vi kommer inte genomföra samma omröstning igen för det brukar vi inte göra i Schweiz men vi kommer fortsätta kampen för jämlikare inkomster. Nu siktar vi in oss på omröstningar om fackets kamp för bättre minimilöner och också på att införa arvsskatt, säger Florian Vock.

I Lettland har hemsidan ManaBalss som betyder ”min röst” sedan 2011 gjort medborgarna mer politiskt aktiva. Där kan alla letter komma med lagförslag och om ett förslag får mer än 10 000 namnunderskrifter så tar Lettlands parlament upp frågan till omröstning. Bakom hemsidan står enligt dem själva, två passionerade it-nördar som brann för att skapa ett enkelt och effektivt sätt för folket att vara med och bestämma i det lettiska samhället. Det lettiska parlamentet hade letat efter sätt att bygga upp förtroende för de folkvalda och tog emot plattformen med öppna armar.

– I dag har 25 procent av letterna besökt hemsidan ManaBalss åtminstone en gång. Hemsidan har under dessa två år fått in 508 initiativ och skapat två nya lagar. Målet är att skapa en mötesplats för folkligt engagemang. Vi vill skapa en positiv plats i samhället för att uppmuntra nya idéer och förbättra vårt land, säger Kristofs Blaus, som är en av skaparna.

Han menar att utmaningen är att se till att initiativen om de går igenom också förverkligas.

– För det krävs eldsjälar som är villiga att följa upp, påminna, fråga och vara väldigt aktiva själva. Då kan det bli resultat!

I Sverige har vi i dag tre direktdemokratiska partier: Äkta demokrati, Demoex och Aktiv demokrati. Peter Iwanek från Aktiv demokrati menar att den direkta demokratin handlar om att få tillgång till den kollektiva intelligensen som är mycket högre än den enskilda.

– Du ska själv kunna driva opinion i de frågor som engagerar dig. Vill man inte engagera sig alls så behöver man inte det men skillnaden är att du när som helst kan vara med och påverka. Man kan antingen ge alla sina röster till delegater eller så fattar man egna beslut i varje liten fråga.

Peter Iwanek menar att direkt demokrati ofta provocerar människor då det hotar den gängse bilden av hur demokratin fungerar och hur det står till med demokratin i Sverige i dag.

– Den insyn jag har fått i politiken får mig att ifrågasätta demokratin vi har i dag. Skandal efter skandal uppdagas och vi måste se verkligheten som den är. Om vi ser på engagemanget i traditionella svenska partier så går det ju spikrakt neråt. Och det säger ju någonting. En illustrerande bild är att om du är med i en fotbollsklubb men hela tiden får sitta på bänken match efter match då tröttnar du såklart. Men om du får spela åtminstone någon match är sannolikheten att du stannar kvar mycket högre.

Peter Iwanek kom först i kontakt med partiet för ett år sedan när han träffade några representanter som informerade om partiet på Järntorget i Göteborg. Han fastnade direkt.

– De sa att "vi vill att människor ska tänka själva". Jag insåg att man kan samlas kring sakfrågor och stänga av ideologierna i de fall där de fungerar mest som politiska tvångströjor.

Enligt Peter Iwanek är folkomröstningar i dag bara några slags glorifierade opinionsundersökningar och besluten fattar till slut alltid politikerna. Om man inte får vara med och påverka innan besluten fattas och om man inte får ha åsikter efter, när ska man då vara med och påverka som medborgare? frågar han sig.

I riksdagsvalet år 2010 fick Aktiv demokrati 76 röster och inför årets val vill de nu satsa på en ny strategi. I somras samlades de tre svenska direktdemokratiska partierna i Gnesta och pratade om att samarbeta. Nu ser det ut som att de kommer att slå sig ihop till ett gemensamt parti. Arbetet växer fram sakta av respekt för hela reformen och de vill börja med att satsa på att få inflytande i mindre kommuner för att ge systemet tid att mogna och växa. Att skapa möjlighet att testa brister, utveckla systemet och se vad som fungerar.

– Jag vet inte om det här är utopiskt, men jag vet att missnöjet i samhället är stort. Det finns ju ett parti i riksdagen som är ett rent missnöjesparti. Jag är inte så säker på att den passivitet vi ser i dag skulle finnas kvar om människor faktiskt kände att de hade möjlighet att påverka, säger Peter Iwanek.

Fakta: 

Aktiv demokrati:

Partiet startades av ett antal studenter i Linköping sommaren år 2002 och gick då under namnet "direktdemokraterna". Partiet har deltagit i de två senaste riksdagsvalen och fick då 81 respektive 76 röster.

Partiet har startat ett digitalt valsystem på sin hemsida som heter Gov där man kan rösta direkt främst vad gäller interna frågor i partiet men också kring propositioner som varit uppe för omröstning i riksdagen till exempel. Målet är att innan valet i höst ha ett system som kommer att fungera på riktigt i beslutande församlingar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu