Upp till bevis Ikea! | Fria.Nu

Debatt


Linda Ellegaard Nordström • styrelseledamot i Skydda skogen
Fria Tidningen

Upp till bevis Ikea!

Tidigare i år har SVT och föreningen Skydda skogen rapporterat om Ikeas skövling av naturskogar i ryska Karelen, vilket har lett till internationella protester mot möbeljätten. Nyligen hölls ett möte där 180 000 namnunderskrifter överlämnades till Ikea med krav på att företaget ska hålla sina miljölöften och omedelbart upphöra att avverka skyddsvärd skog i ryska Karelen.

Just nu fortsätter Ikea att avverka i några av Europas allra mest värdefulla intakta skogar. Ett ovärderligt naturarv förödas, och det är inte acceptabelt. Detta understryks tydligt av att så många har skrivit under ett protestbrev till ledningen för Ikea och dess helägda dotterbolag Swedwood – som utför avverkningarna i ryska Karelen.

Personer från länder som Sverige, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike och Belgien har undertecknat protestbrevet som skapats av oss i Skydda skogen och våra partnerorganisationer SumOfUs och Rainforest rescue. Namnunderskrifterna överlämnades på ett möte med Ikea, Swedwood och miljöorganisationer från Sverige och Ryssland. Initiativtagare till mötet var Skydda skogen, Jordens vänner Sverige, ryska Greenpeace och SPOK – en rysk naturvårdsorganisation som verkar i Karelen. Vi från de fyra miljöorganisationerna har sammanfattat kritiken i ett gemensamt uttalande med krav på avverkningsstopp i värdefulla områden, som också lämnades över till Ikea på mötet.

Ikea har hävdat att Skydda skogens kritik är extrem, och utan stöd från den ryska miljörörelsen. På mötet klargjorde vi tydligt att det också finns kritik från ryskt håll. Ikeas första misstag var att överhuvudtaget etablera sig i ett område med så stor andel skog med höga naturvärden. Ikea hävdar dock alltjämt att eftersom deras skogsbruk är FSC-certifierat så är det både hållbart och ansvarsfullt.

Vi menar att företaget fortsätter att gömma sig bakom FSC-stämpeln som uppenbarligen inte betyder att skyddsvärda skogar skonas, det har vår fältdokumentation visat. Ikea har ännu inte gett några konkreta löften på hur kunderna ska kunna känna sig säkra på att inga urskogstallar blir billiga möbler i Ikeas sortiment.

Skydda skogen var under 2010 och 2011 i ryska Karelen och granskade Ikea/Swedwoods avverkningar. I april 2012 visade Uppdrag granskning ett reportage om avverkningarna av urskog och andra skogar med höga naturvärden i ryska Karelen. I samband med det lanserade vi en kampanj med krav på förändring.

Ikea hävdar att skogarna som avverkas i Karelen är 160 år gamla produktionsskogar. Vi har dokumenterat avverkning av urskogar med träd som är så gamla som 600 år, som dessutom ligger inom områden som forskare och myndigheter klassat som mycket skyddsvärda. Även Uppdrag gransknings avslöjande visade en helt annan verklighet än den Ikea presenterar.

Nu inväntar vi svar från Ikea på hur de ställer sig till kraven från miljöorganisationer och från de 180 000 personer som vänt sig till Ikea med krav på förändring. Vi kommer att fortsätta att driva kampanjen och uppmanar alla som inte skrivit på uppropet på vår hemsida att göra det nu!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu