Sätt press på den turkiska staten | Fria.Nu

Debatt


Anna Jörgensdotter och Ingrid Thyr
Fria Tidningen

Sätt press på den turkiska staten

Asylkommittén Gävleborg skriver om kurdiska barns situation i fängelser i Turkiet, och uppmanar Sveriges regering att sätta press på Turkiet rörande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet.

Tidigt i våras skrev Asylkommittén Gävleborg om kurdiska barns situation i fängelser i Turkiet, och särskilt i Pozanti-fängelset. Uppgifterna kom från Föreningen för mänskliga rättigheter i Mersin, som blev varse förhållandena efter att en tonårspojke upprepade gånger försökt ta sitt liv efter att ha kommit ut från fängelset. Pojken vittnade om den behandling barnen utsätts för – barn våldtas och misshandlas och flyttas till fängelser långt ifrån sina familjer i ytterligare nedbrytningsförsök. Flertalet hungerstrejkar mot behandlingen.

Efter avslöjandet fängslades en journalist som skrivit om barnen, och nu har det kommit till Asylkommitténs kännedom att tjugofem av medlemmarna i människorättsorganisationen sitter häktade i väntan på rättegång. Ordföranden i föreningen (som kan liknas vid Amnesty) blev arresterad efter att ha varit i Sverige och pratat om kurdernas situation efter valet i mars 2009. Flertalet journalister och advokater som arbetat med barnens fall sitter häktade. Sedan valet har cirka 10 000 personer anhållits på tveksamma grunder, varav de flesta är medlemmar i det kurdiska partiet BDP.

Den 28 december 2011 bombades byn Roboski i norra Kurdistan (östra Turkiet) och 35 personer, de flesta barn och ungdomar, dödades. Den 12 september i år inledde nio politiskt aktiva och fängslade kurdiska kvinnor en hungerstrejk till vilken nu samtliga politiska fångar anslutit sig. Många har förlorat synen, några har fått kraftiga inre blödningar, trots detta slår den turkiska regeringen dövörat till. De hungerstrejkandes krav är frisläppande av den kurdiske ledaren Öcalan samt rätten att använda det kurdiska språket i offentliga sammanhang. Den 11 oktober skrevs ett upprop av kurdiska föreningar som protesterar mot den turkiska statens smutskastning av kurder. Det berättas om ett kvinnokooperativ (som hjälper fattiga barn till förskoleverksamhet) som baktalas och hotas, och oron över Sveriges tystnad understryks.

Vi reagerar starkt på det vi får höra om förtrycket av kurder och särskilt av barnen. Vi håller med Peter Hultqvist (s) som i vintras skrev till utrikesminister Carl Bildt: ”Förföljelsen av den kurdiska befolkningen är oacceptabel och måste fördömas av den svenska regeringen”. Han frågar vilka åtgärder som vidtas för att markera det oacceptabla i förföljelsen. Turkiet har ratificerat barnkonventionen, och vi önskar att Sveriges regering sätter press på den turkiska staten rörande mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och pressfrihet. När de som talar för barnens rättigheter blir tystade, hur ska då barnen få sina röster hörda?

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Värna Ärna

Regeringen kommer snart att ta ställning i frågan om civilflyg på Ärna. Utifrån hänsyn till klimat, miljö och ekonomi torde allt tala för att det blir ett nej. Enligt tidigare utlåtande från Miljödomstolen finns det risk för att civilflyg på Ärna kan medföra påtaglig påverkan på miljön och att verksamhet därför ska förläggas på befintliga flygplatser, skriver Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala.

Uppsala Fria
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu