Kontraproduktiv lag om cykelhjälm | Fria.Nu

Debatt


Erik Sandblom • Cyklist och bloggare
Fria Tidningen

Kontraproduktiv lag om cykelhjälm

Det kan låta tjusigt att införa hjälmtvång på cykel, men hur ser den verkliga matematiken bakom ett sådant förslag ut egentligen? Nyttan av cykelhjälmar tycks vara kraftigt överdriven i debatten, skriver cyklisten och bloggaren Erik Sandblom.

Catharina Bråkenhielm (S) förordar hjälmlag för alla cyklister. I sin motion i riksdagen skriver hon att cyklister får lika många skador som bilister. Det kan verka mycket, men det är lite som att jämföra fotbollsspelande med att se på fotboll på tv. Det är nyttigt att röra på sig, även om det gör att man kanske ramlar och slår sig ibland.

Så länge inget motorfordon är inblandat är cyklisters skador lindrigast. De får kortaste vårdtiden av alla trafikanter på sjukhuset. Och eftersom det är så hälsosamt att röra på sig lever man längre om man cyklar till vardags. Nyttan av vardagsmotion överstiger risken för cykelskador med hästlängder, det visar flera studier.

Bråkenhielm skriver att nästan hälften av huvudskadorna hade kunnat undvikas om alla cyklister hade hjälm. Visserligen är det sant att bland cyklister som bär hjälm är huvudskador mindre förekommande. Men det har också visat sig att det inte ger något avtryck i statistiken när hjälmbruket ökar. Som DL Robinson har skrivit i bland annat British medical journal så minskar inte andelen huvudskador bland cyklister i samband med hjälmlagar och ökat hjälmbruk. Det syns visserligen en svagt sjunkande trend för huvudskador, men det gäller även fotgängare och bilister, som rimligen inte påverkas av hjälmlagar för cyklister.

Motortrafiken står för långt över hälften av omkomna cyklister och även där visar forskningen att hjälmar är ineffektiva. Det som ger utslag, för alla trafikanter, är åtgärder mot rattfylleri och fortkörning.

Ett problem för hjälmivrarna är att de bryr sig om hjälmar, inte bestående hjärnskador. Ingen vet hur många cyklister som får bestående hjärnskador. Jag kontaktade Transportstyrelsen och det närmaste de kunde komma var att Folksam ibland gör prognoser för bestående hjärnskada baserat på hur patienten mår när han eller hon kommer till sjukhuset.

Det är säkert ett bra sätt för Folksam att snabbt hantera försäkringsärenden, men ur ett samhällsperspektiv är det ingen seriös trafikforskning och framför allt inget underlag för att stifta lagar. Om hjälmivrarna verkligen brydde sig om bestående hjärnskador skulle vi inte behöva ringa till Folksam för att de ska gissa hur vanliga de är.

Erfarenheten visar att en frigolitmössa inte gör trafiken säkrare. Tvärtom invaggas man i en falsk trygghet. Studier av bland andra Ian Walker visar att bilister kör närmare cyklister med hjälm (och kvinnliga cyklister ges mer plats). En norsk enkätundersökning visade att cyklister som använder hjälm tillsammans med andra prylar som till exempel cykeldator har en aggressivare körstil.

När det gäller cykelsäkerhet måste man alltid komma ihåg att cyklister lever längre, genom att man får motion till vardags. Alla åtgärder som riskerar att hämma cyklingen, som till exempel hjälmlagar, kostar därför fler liv än de sparar.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu