Stöd finns för odlat kött | Fria.Nu

Debatt


Hirad Rezazadeh
Fria Tidningen

Stöd finns för odlat kött

I FRIA den 21 maj svarade riksdagsledamoten Helena Leander (MP) på en öppen fråga om vad miljörörelsen gör för att stödja forskningen kring odlat kött. Där förklarade hon att Miljöpartiet vill sänka köttkonsumtionen, men inte detaljstyra forskningen. Här får hon svar av Hirad Rezazadeh som väckte diskussionen.

Miljöpartiets kongress beslutade alldeles nyligen om krav på vegetarisk mat en gång i veckan i offentlig verksamhet samt att köttkonsumtionen ska minska med 25 procent. Detta är tecken på en bra början.

Att avskaffa EU:s subventioner till köttindustrin, höja momsen på kött och mejeriprodukter från dagens låga 12 procent samt införa vegetariska dagar i skolorna runt om i landet kan ses som olika delar av lösningen för att minska köttkonsumtionen. En annan del av denna lösning skulle kunna vara det odlade köttet. De dagar där det ändå är kötträtter i till exempel skolorna skulle detta kött kunna bytas ut mot kött som är framodlat.

Miljöpartisten Helena Leander är till viss mån skeptisk mot det odlade köttet. Den främsta anledningen till detta är att hon är tveksam till om folk kommer att byta ut sitt konventionella kött mot kött som är framodlat. Hon säger att hon aldrig har träffat någon köttätare som har varit sugen på det odlade köttet. Den bilden håller jag inte med om. Det finns skepsis mot det odlade köttet, men jag skulle vilja påstå att lika många är positiva som negativa. En rad undersökningar styrker mitt påstående.

När Dagens Nyheter skrev en artikel om det odlade köttet visade en omröstning att drygt 60 procent kan tänka sig att äta det. På en omröstning i Aftonbladet visade det sig att omkring 40 procent kan tänka sig att äta odlat kött. Andra undersökningar tyder på att ungefär hälften av befolkningen är positiva samt hälften negativa. Jag tycker att det är en hyfsad siffra för en ny teknik.

Jag är dock inte förvånad över att den andra hälften är negativ mot det odlade köttet. De som är det brukar nästan alltid ha invändningen att köttodling inte är ett naturligt sätt att framställa kött på. Men på vilket sätt är dagens köttproduktion naturlig? Är broileruppfödningen naturlig eller det faktum att 99 procent av alla svenska grisar aldrig någonsin får se solljuset förrän då slaktbilen kör dem till slakteriet? Eller djurhållning som leder till fågelinfluensan samt galna kosjukan.

Ju mer människor lär sig om hur det kött som de äter i dag produceras, desto mer kommer de att gilla det odlade köttet. De flesta vet dock inte hur deras kött produceras. Vi blir ju ständigt matade med reklamklipp med glada djur och att ”Sverige har världens bästa djurskyddslagstiftning”.

I andra länder finns det regeringar och djurrättsrörelser som i viss mån har insett vikten av att satsa på det odlade köttet. Den nederländska regeringen har satsat två miljoner euro på forskningen mellan 2005 och 2009. Vissa frågor tar tid att mogna. Trots att köttets enorma påverkan på klimatet har varit välkänt under lång tid bland många forskare är det endast de senaste åren som det har kommit till allmänhetens kännedom samt politiker börjat diskutera frågan. Förhoppningsvis mognar insikten på samma sätt hos olika aktörer i samhället, politiker samt miljörörelsen, så att de i framtiden ska stödja forskningen kring det odlade köttet.

Tidigare inlägg publicerades 20/4 och 21/5.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Odla köttet och rädda jorden

Om nu dagens köttproduktion belastar miljön så mycket och det finns ett alternativ i odlat kött, varför stödjer inte miljörörelsen och de miljömedvetna politiska partierna forskningen? Det undrar Hirad Rezazadeh.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu